Dumper Norske Skog-aksjen

Investorer låner Norske Skog-aksjer for å selge short. Ingen vet hvor stort omfanget er.

Norske Skogs

OSE
NSG
storaksjonær Skagen Vekst har merket stor pågang fra investorer som ønsker å låne fondets Norske Skog-aksjer for å kunne selge short.

Det norske regelverket krever at en investor som skal selge short, altså selge aksjer investoren ikke eier, må låne aksjene fra en annen investor mot betaling.

1,1 millioner aksjer

Ifølge en aksjonærutskrift fra Manamind er nesten 1,1 millioner aksjer lånt ut til investorer som ville selge Norske Skog-aksjer short.

Skagen Vekst er med i en pool sammen med flere andre investorer som låner ut aksjer til investorer om ønsker å selge short. Derfor er det sansynlig at det samlede antallet aksjer som er lånt ut til shortsalg i forrige uke er vesentlig høyere enn Skagen Vekst 1,1 millioner.

Problemet er at det i dag ikke finnes noen total oversikt over hvor mange aksjer som er lånt ut til shortsalg i de enkelte børsnoterte selskapene.

Ønsker register

Investeringsdirektør Kristian Falsnes i Skagenfondene, som har forvalteransvaret for Skagen Vekst, etterlyser større åpenhet rundt omfanget av utlån av aksjer til shortsalg.

- Slik det er nå sitter jeg på informasjon som andre ikke har, sier Falnes til E24.

- Det burde vært et register over shortsalg. Det har vi i USA og i enkelte andre markeder, legger han til.

Kristin vil ikke

Falsnes problem er at Finansminister Kristin Halvorsen ikke er enig i at det er behov for register over shortsalg.

Så sent som i februar avviste hun å innføre et slikt register i et svarbrev til Høyres Torbjørn Hansen.

"Etter en samlet vurdering mener Kredittilsynet at et shortsalgregister vil gi ufullstendig og mangelfull informasjon til å kunne være positiv for prisdannelsen. For aktørene vil det oppstå kostnader, og nytteverdien er usikker," het det i brevet fra finansministeren.

Les flere nyheter på E24.

På forsiden nå