Øker presset på Saudi-Arabia

Frontene hardner til på oljetoppmøtet i Saudi-Arabia.

USA og Storbritannia legger økt press på Saudi-Arabia og andre av de store oljeprodusentene for å få dem til å øke oljeproduksjonen.

Det skriver BBC.

Knapphet eller spekulasjon

Under det pågående toppmøtet mellom verdens oljeelite i Jeddah i Saudi-Arabia har Storbritannias statsminister Gordon Brown (til høyre i bildet) sagt at oljeproduksjonen må opp for å redusere usikkerheten og svingningene i oljeprisen.

Delgatene er rykende uenige i hva som er årsaken til den høye oljeprisen. Mens de store forbrukerne mener at det er for lite olje i markedet, sier produsentene at det er de finansielle spekulantene som driver opp prisen. De skylder også på skatter samt USAs krigføring i Afganistan og Irak, som bidrar til at risikoen i oljemarkedet øker.

Møtet er kommet i stand etter at oljeprisen har steget kraftig i 2008. Ved inngangen av året var oljeprisen 100 dollar per fat. Nå har den ved en anledning passert 140 dollar. Ved starten av 2007 var oljeprisen på 55 dollar.

Følg oljeprisen med E24 Børs.

Representanter fra over 30 land er tilstede under møtet. Det samme er folk fra de store oljeselskapene.

- Bekymret

Saudi-Arabia, verdens største oljeprodusent, har allerede sagt at de vil produserere 9,7 milloner fat olje hver dag i juli - opp fra 9,2 millioner fat i mai. På søndagens møte har myndighetspersoner også uttalt at landet kan produsere mer hvis markedet krever det.

- Vi er veldig bekymret for forbrukerne i alle land. Vi er klare til å møte økt behov for olje, sier kong Abdullah (til venstre på bildet) av Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia planlegger å bygge ut reservekapasitet slik at landet skal bli bedre i stand til å møte svingninger i markedet. Målet er at landet skal kunne produsere 12,5 millioner fat dagen ved utgangen av 2009 hvis nødvendig.

Kong Abdullah har også lansert planer om at Opec oppretter et nødhjelpsfond på 1 milliard dollar (5 milliarder kroner) for å hjelpe landene som er hardest rammet av den stigende oljeprisen.

Les også: Saudi-Arabia vil opprette nødfond på 5 milliarder

Gordon Brown har prøvd å lokke de store oljeprodusentene med åpnere grenser for investeringer hvis de klarer å få ned oljeprisen.

Les også: Vil bytte til seg billigere olje

Oppfordrer til samarbeid

Brown har på dagens møte oppfordet til mer samarbeid, skriver BBC.

- Jeg oppfordrer alle oljeprodusentene til å bryte ned gamle barrierer som står i veien for nye strategiske initiativ, sier Brown.

Han sier at Storbritannia vil trappe opp investeringene i fornybare energikilder.

USAs energiminister Samuel Bodman sa at etterspørsel etter olje fra land som Kina og India stiger mye raskere enn tilbudet og driver opp prisen.

- Jeg tror vi alle er enig i en ting: Prisene er for høye slik det er nå. Med mindre vi gjør noe, vil situasjonen forbli uholdbar, sier Bodman.

Spekulativt

Opec-landene legger mye av skylden for prisstigningen på finansielle spekulanter.

Nyhetsbyrået AFP skriver at flere delegater på toppmøtet krever strengere regulering av det finansielle oljemarkedet. I et utkast til en felles uttalelse etter møtet heter det at "man trenger økt transparens og regulering av finansielle markeder gjennom å samle mer data om fondsaktivitet og å undersøke aktiviteten på tvers av oljemarkeder", ifølge AFP.

Nyhetsbyrået skriver imidlertid at en ikke navngitt energitopp sier at USA er sterkt i mot en slik uttalelse, og at det derfor langt i fra er sikkert at den endelig uttalelsen vil være så kritisk mot finansiell oljehandel.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå