Økonom: Dette vil bremse norsk økonomi

Handelsbanken Capital Markets tror boliginvesteringene skal ned. Det vil i så fall trekke BNP-veksten ned på et lavere nivå.


<p><b>SKAL NED:</b> Boliginvesteringene vil trekke ned i takt med at boligprisene faller, tror Handelsbanken Capital Markets.</p>

SKAL NED: Boliginvesteringene vil trekke ned i takt med at boligprisene faller, tror Handelsbanken Capital Markets.

Etter noen magre år i norsk økonomi har veksten i fastlandsøkonomien vært sterk og stabil det siste året. Tirsdag morgen kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye BNP-tall for tredje kvartal som bekreftet bildet av at økonomien nå henter seg inn igjen.

Men Handelsbanken Capital Markets tror nå at veksten kan avta litt og stabilisere seg på et litt lavere nivå fremover. 

Årsak: Boliginvesteringene vil avta, tror seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

– Normaliseringen av norsk økonomi tar tid, og vi mener det er noen elementer som vil holde veksten litt tilbake, forklarer han.

Hittil i år har boliginvesteringene i snitt bidratt til å trekke opp BNP-veksten med 0,2 prosentpoeng per kvartal.

I takt med prisfallet i boligmarkedet venter Gonsholt Hov at denne utviklingen vil snu til et negativt bidrag.

Tror ikke på voldsomt fall

Hvor langt ned på minussiden det skal, er imidlertid vanskelig å si:

– Det kommer an på hvor mye boligprisene vil falle, sier Gonsholt Hov, og forklarer at utviklingen i boliginvesteringene henger tett sammen med blant annet boligpris og hvor mye det koster å bygge. Det tar gjerne et halvt års tid fra boligprisene snur opp eller ned, til boliginvesteringene begynner å trekke den samme retningen, påpeker han.

– Vi ser gjerne et én til én-forhold mellom boligpriser og boligbyggingen. Faller prisene med én prosent vil byggingen etter hvert falle med én prosent, sier Gonsholt Hov.

Han legger til at Handelsbanken ikke tror på noen hard landing i boligmarkedet, og venter derfor heller ikke at investeringene skal falle mye.

– De siste par årene, og da regner vi med 2017, har boliginvesteringene steget med omtrent ti prosent årlig. Vi er nå ved et vendepunkt. Men vi vil fortsatt se boliginvesteringer som er på et høyere nivå enn for et par år siden, sier Gonsholt Hov.

BNP-vekst på rundt 0,5 prosent

Når boliginvesteringenes bidrag til BNP-veksten snur til et negativt bidrag, må øvrige sektorer vokse desto mer for at den samlede kvartalsvise veksten skal holde seg oppe på dagens nivå, påpeker Gonsholt Hov.

Det tror han ikke skjer.

–  Vi har allerede sett en ganske positiv utvikling i flere sektorer og da må vi ha en enda sterkere utvikling fremover. Vi ser ikke tegn til at det vil skje, sier han.

Han forklarer at vi hittil i år allerede har sett en liten nedgang i kvartalsveksten, fra 0,65 prosent i første kvartal til 0,58 prosent i tredje kvartal.

– Det betyr ikke at det ser dårlig ut for norsk økonomi, understreker han.

– Det betyr bare at vi ser tegn til en litt svakere vekst og det tror vi fortsetter fremover, slik at BNP-veksten stabiliserer seg på rundt 0,5 prosent. han. Men det innebærer samtidig at normaliseringen av norsk økonomi vil ta tid, sier han.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå