– Øker sannsynligheten for renteheving

Bedre vekst enn ventet i norsk økonomi kan gjøre det enklere for Norges Bank å heve renten som planlagt i høst, tror økonomer i Nordea, DNB og Handelsbanken.


<p><b>STABIL VEKST:</b> Første kvartal 2018 er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent. Dette bildet er fra sveisearbeider på Nasjonalmuseet.</p>

STABIL VEKST: Første kvartal 2018 er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent. Dette bildet er fra sveisearbeider på Nasjonalmuseet.

Veksten i fastlandsøkonomien var på 0,6 prosent i første kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

På forhånd hadde et snitt av analytikerne ventet en vekst på 0,5 prosent.

– Dette er overraskende bra tall, og det gir et bilde av en norsk økonomi med jevn sterk vekst, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

Nordea Markets hadde ventet en vekst på 0,4 prosent.

– Det var som vi trodde svakere vekst i industrien, en sterk tjenesteindustri og et privat forbruk som knapt vokser, noe vi har sett i detaljhandeltallene, men totalt sett gode tall, sier han.

– Gjør dette noe med Norges Banks planer fremover?

– Sett under ett, er nok dette relativt nøytralt for Norges Banks planer om å heve renten i september, til og med kanskje positivt, spesielt siden sysselsettingen vokser raskere enn Norges Bank ventet, sier Bruce og fortsetter:

 <p><b>TROR PÅ RENTEHEVING:</b> Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets.</p>

TROR PÅ RENTEHEVING: Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Det er en klart økt sannsynlighet for at de holder på planene om å heve renten.

Oppjusterer tidligere kvartaler

Første kvartal 2018 er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

De nye tallene viser samtidig en oppjustering av kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på 0,1 prosent i både første og fjerde kvartal i forhold til forrige publisering. Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2017 er oppjustert med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent.

Norges Bank har så langt et anslag på 0,7 prosent for veksten i første kvartal, men svakere makrotall kan gjøre at banken vil redusere sine anslag for veksten i norsk økonomi.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror imidlertid ikke det ferske BNP-tallet vil påvirke vekstanslagene til Norges Bank noe særlig.

– Vi holder fortsatt fast ved synet om at Norges Bank vil heve renten i september, sier Strøm Fjære.

Nedgang i samlet import

DNB Markets hadde i likhet med Nordea Markets anslått en samlet BNP-vekst på 0,4 prosent.

 <p><b>TROR PÅ RENTEHEVING:</b> Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.</p>

TROR PÅ RENTEHEVING: Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Vi hadde ventet en litt svakere vekst dette kvartalet, og traff egentlig helt på forbruket, sier Strøm Fjære.

De foreløpige tallene fra SSB viser en nedgang i tjenesteimporten, noe som gjør at samlet import, til tross for at importen av tradisjonelle varer økte 0,6 prosent, falt med 1,3 prosent. Det skjer etter en vekst på over 4 prosent i fjerde kvartal 2017.

DNB ser på fallet i importen som midlertidig, påpeker Strøm Fjære.

– Vi ser på dette som et litt svakere kvartal, men som følge av midlertidige faktorer. Alt i alt viser tallene en stabil vekst i fastlandsøkonomien, sier analytikeren.

Overrasket over lave oljeinvesteringer

Handelsbanken Capital Markets var treffsikre i spådommen på 0,6 prosent.

– Tallene ble akkurat som vi ventet, og det er ingenting i disse tallene isolert sett, som tilsier at Norges Bank fraviker fra planene om å heve renten i september, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken.

– Jeg ble litt overrasket over de lave oljeinvesteringene, men disse tallene ble jo også oppjustert i fjerde kvartal, så flere av disse komponentene bør vurderes over lengre tid.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå