Venter to år med boligprisfall

Pilene peker i riktig retning for norsk økonomi, men oppgangen vil bli en av de svakeste siden 70-tallet. Boligprisene vil falle og er først i 2020 tilbake på 2016-nivået, lyder de siste prognosene fra SSB.


<p>NYE PROGNOSER: Forskerne Ådne Cappelen (tv) og Thomas von Brasch presenterer konjunkturtendensene under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag.</p>

NYE PROGNOSER: Forskerne Ådne Cappelen (tv) og Thomas von Brasch presenterer konjunkturtendensene under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag.

SSB mener norsk økonomi står overfor en moderat oppgang, hjulpet av økt offentlig pengebruk, lave renter, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen.

Men statistikkbyrået maner likevel til edruelighet i den siste utgaven av rapporten Økonomiske analyser. 

Ved presentasjonen av rapporten betegner forsker Ådne Cappelen oppgangen som "skjør".

– Noen av de positive impulsene som bidro til å snu konjunkturutviklingen, som kronekursen, finanspolitikken og utviklingen i boliginvesteringene, vil ikke fortsette å gi like positive impulser i årene som kommer, skriver SSB-økonomene i rapporten.

De peker også på at rentene likevel vil være lave i lang tid, noe som dermed bidrar til oppsvinget.

– Etter hvert vil også petroleumsinvesteringene bidra positivt. I tillegg har veksten internasjonalt tatt seg opp. Det borger for vekst over trendvekst, men vi venter at oppgangen vil være en av de svakeste konjunkturoppgangene siden syttitallet, skriver økonomene.

Venter boligprisfall

Etter omslaget i boligmarkedet legger SSB til grunn en svak utvikling en stund til.

En boligprisvekst i år på fem prosent snur til et fall på 4,8 prosent neste år, før prisnedgangen avtar til 1,2 prosent i 2019 og blir avløst av ny oppgang på 1,2 prosent i 2020, ifølge prognosene.

– Omslaget må både sees i sammenheng med det rekordhøye nivået på boligbyggingen de siste årene, endringer i boliglånsforskriften og ikke minst det høye nivået prisene var kommet opp på, skriver SSB-økonomene.

– Fremover venter vi at den svake utviklingen i boligprisene vi har sett hittil i år vil fortsette ut året og gjennom 2018 for deretter å flate ut. I 2020 ventes boligprisene å være om lag på samme nivå som i 2016. Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, fortsetter de.

Veksten på vei opp igjen

Etter at veksten i norsk økonomi bremset opp til det svakeste siden finanskrisen som følge av oljenedturen, begynte pilene å peke oppover igjen gjennom fjoråret.

Ikke minst et kraftig fall i oljeinvesteringene og stigende arbeidsledighet bidro til at veksten i økonomien bremset kraftig. 

Svaret var rekordlav rente med påfølgende svekkelse i kronekursen og økt offentlig pengebruk, noe som bidro til å dempe sjokket mot økonomien.

Deretter har økonomien gradvis vist sprekere takter, og de to siste kvartalene har veksten i fastlandsøkonomien vært den sterkeste på nær fire år. Ved siste korsvei var både bygg- og anleggssektoren og privat forbruk viktige bidragsytere til veksten.

Lite rom for økt offentlig pengebruk

Fremover venter SSB at oljeinvesteringene flater ut før det blir en ny oppgang mot slutten av 2018.

Byrået venter også en svak styrking av kronen fremover, til 9,0 mot euroen ved slutten av prognoseperioden i 2020.

Lønnsveksten vil ta seg opp, fra 1,7 prosent i fjor til 2,4 prosent i år og videre til 4,0 prosent i 2020, ifølge prognosene.

Den offentlige pengebruken i finanspolitikken vil ikke vokse i samme takt, tror SSB.

– Fremover ser det knapt ut til å være rom for ekspansiv finanspolitikk med handlingsregelens nye krittstrek på tre prosent av oljefondets verdi. Men behovet er heller ikke til stede for en like ekspansiv finanspolitikk med det konjunkturbildet vi ser for oss. Vi legger derfor til grunn en nøytral finanspolitikk i 2018, skriver SSB-økonomene.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå