Holden-utvalget freder frontfaget: Oljebransjen kan presse ned lønnsveksten

Holden III-utvalget overleverte rapporten om lønnsdannelsen til finansminister Siv Jensen tirsdag. Utvalget tror lønnsfesten er over i oljebransjen, og det kan få konsekvenser for resten av oss.

<p><b>KAN PRESSE LØNNSVEKSTEN:</b> Holden III-utvalget overleverte tirsdag en enstemmig rapport om lønnsdannelsen og utfordringer fra det høye lønnsnivået til finansminister Siv Jensen. Utvalget spår lavere lønnsvekst i oljeleverandørindustrien.<br/></p>

KAN PRESSE LØNNSVEKSTEN: Holden III-utvalget overleverte tirsdag en enstemmig rapport om lønnsdannelsen og utfordringer fra det høye lønnsnivået til finansminister Siv Jensen. Utvalget spår lavere lønnsvekst i oljeleverandørindustrien.

<p>Arkivbilde av utvalgsleder og økonomiprofessor, Steinar Holden.<br/></p>

Arkivbilde av utvalgsleder og økonomiprofessor, Steinar Holden.

Økonomiprofessor Steinar Holden og resten av det såkalte Holden III-utvalget overleverte tirsdag en enstemmig rapport om lønnsdannelsen og utfordringer fra det høye lønnsnivået til finansminister Siv Jensen.

Dermed fikk Jensen servert rapporten som ble bestilt av Stoltenberg-regjeringen i desember i fjor.

I rapporten konkluderer utvalget med at den såkalte frontfagsmodellen skal fredes, og at samarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har ført til en god og stabil utvikling i Norge.

Samtidig mener utvalget at den kraftige lønnsveksten i Norge må ned, og at lavere produktivitetsvekst, arbeidsinnvandringen og faren for et kraftig fall i oljeprisen skaper utfordringer.

- Vi har et kostnadsnivå og noen utfordringer som vi må se på fremover, sa Siv Jensen etter å ha fått overrakt rapporten, og pekte også på en fallende produktivitetsvekst og mulig oppbremsing i norsk økonomi som eksempler.

- Denne regjeringen er opptatt av å ha en god dialog med partene i arbeidslivet, og det er viktig å ha en felles forståelse av utfordringene vi står overfor, la hun til.

Jensen fortalte at regjeringen nå skal gå gjennom rapporten og at den vil bli behandlet i revidert statsbudsjett som legges frem til våren.

Spår brems i oljelønnsfesten

Økonomiprofessor og utvalgsleder Steinar Holden pekte på at den høye lønnsveksten, det høye kostnadsnivået, en brennhet oljesektor og en høy arbeidsinnvandring er hovedutfordringene som utvalget har pekt på.

Selv om oljebransjen og leverandørene har hatt svært gode tider de siste årene, spår utvalget at dette nå kan ta slutt.

- Leverandørvirksomheten møter økende internasjonal konkurranse og det er grunn til å tro at lønnsveksten fremover vil være betydelig lavere, sier Holden.

Det tror Steinar Holden også kan dra ned lønnsveksten i resten av økonomien.

- Det er klart at leverandørindustrien har blitt en betydelig del av industrien og frontfaget, så med lavere vekst der vil det kunne trekke ned lønnsveksten samlet sett, sier utvalgsleder Steinar Holden til E24.

Holden legger til at utvalget ikke har gjort dype konsekvensanalyser, men har sett på det prinsippielle og overordnede bildet.

- Det er vanskelig å se at den kraftige lønnsveksten skal fortsette, sier Holden videre om lønnsfesten i oljeleverandørindustrien.

Samlet sett har den relative timelønnskostnaden for nordmenn steget 35 prosent mer enn hos våre handelspartnere fra 2000 til 2012.

Reallønningene (lønn justert for prisvekst) i Norge har siden 1991 økt med nesten 60 prosent, ifølge Holden III-utvalgets rapport.

Tilsvarende utvikling i Sverige har vært en økning på cirka 45 prosent, USA litt under 30 prosent og i Tyskland litt under 20 prosent økning.

Det at utvalget mener lønnsveksten må ned, og vil falle særlig i oljeleverandørindustrien, har også sine positive sider, skal vi tro Holden.

- En moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs. Det vil gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, sa Holden under fremleggelsen.

- Et signal

<p>Arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard i NHO</p>

Arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard i NHO

I utvalget som ble satt ned av Stoltenberg-regjeringen i fjor deltok både de store arbeidsgiverorganisasjonene, de store fagforenigene, i tillegg til uavhengige eksperter og representanter fra staten.

NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, er glad for at rapporten og utvalget er enstemmige i sine konklusjoner og anbefalinger.

- Vi er glade for at man sier at man skal opprettholde frontfagsmodellen og at det er eksportindustrien som skal sette rammene for lønnsdannelsen, sier Oppegaard til E24.

Han mener det er vanskelig å spå om lønnsveksten i leverandørindustrien til oljenæringen vil bli presset nedover i årene fremover.

- Det er vanskelig å si, men det er et signal om at leverandørindustrien må tilpasse seg et lavere kostnadsnivå fordi mange av leveransene er nå ytterst konkurranseutsatt på en annen måte enn tidligere.

- Tror du en fallende lønnsvekst i leverandørindustrien vil presse ned lønnsveksten ellers gjennom frontfagsmodellen?

- Det er vanskelig å spå, men vi håper at vi ikke får en utvidelse av tosporsøkonomien, sier Oppegaard.

- Kan dempe lønnsveksten

<p>Sjeføkonom Stein Reegård i LO</p>

Sjeføkonom Stein Reegård i LO

- Dette var en veldig bra gjennomgang, sier LOs sjeføkonom Stein Reegård om rapporten.

Han har selv sittet i utvalget, og mener det var viktig med å oppdatere konsekvensene av oljebransjens og arbeidsinnvandringens effekter på norsk økonomi.

- Er du enig i spådommen om en lavere lønnsvekst i leverandørindustrien?

- Det er vanskelig å si. Men retningen er klar, og hvis det går nedover med oljeindustrien tror vi det vil dempe lønnsveksten, sier Reegård.

- Vil oljenæringens press nedover bli like sterkt som den har presset lønningene oppover hvis spådommene er riktige?

- Ja, det vil det nok kanskje bli, sier Reegård.

LOs sjeføkonom sier at vi har blitt mer oljeavhengig, men mener det ikke nødvendigvis har vært så ille.

- Det oppveies av at de er eksportrettet. Flere jobber der, men det har i økende grad blitt en eksportnæring. Det kan jo være at de gjør det strålende i utlandet i årene som kommer, sier Reegård.

Sjeføkonomen i LO benyttet anledningen til å minne om at Holden-utvalget for ti år siden spådde at lønningene skulle ned seks prosent, mens de har steget over tretti prosent i forhold til handelspartnerne våre.

- Og så sier utvalget at det likevel har godt bra. Det er fordi produktivitetsveksten har vært bra og ikke minst fordi prisene på norske varer har vært gode. Det kan vare i ti år til, men Holden tror ikke det, sier Reegård.

- Det er veldig vanskelig å spå det, men vi har klart å tilpasse oss så langt, avslutter Reegård.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå