Laveste oljeinvesteringer på seks år

Fall i oljeinvesteringene trakk den økonomiske veksten i Norge ned i tredje kvartal.


<p><b>FERDIG:</b> Gina Krogh-utbyggingen ble i det alt vesentligste sluttført i tredje kvartal.</p>

FERDIG: Gina Krogh-utbyggingen ble i det alt vesentligste sluttført i tredje kvartal.

Nasjonalregnskapet forteller at vi må langt tilbake i tid for å finne så lave oljeinvesteringer som i tredje kvartal.

I kvartalet ble det investert 36,2 milliarder kroner. Det er det laveste kronebeløpet i oljeinvesteringer siden andre kvartal 2011.

Investeringsnivået i tredje kvartal innebar også et betydelig fall i forhold

Et kraftig fall i oljeinvesteringene bidrog negativt til veksten i Fastlands-BNP i tredje kvartal.

Ned 8,4 prosent

Nasjonalregnskapstallene forteller om et fall fra andre til tredje kvartal i kroner på 8,4 prosent, mens volumfallet var på 5,1 prosent.

Det opplyser seniorrådgiver Achraf Bougroug Statistisk sentralbyrå til E24.

– Det er ingen enkelthendelser som forklarer nedgangen. Den eneste enkelthendelsen som er verdt å nevne er at Gina Krogh kom i produksjon i sommer, sier han til E24.

Han understreker at anslaget i nasjonalregnskapet er et foreløpig tall basert på rådata i SSBs investeringstelling som blir offentliggjort 23. november.

For oljeinvesteringenes del er tellingen basert på hva oljeselskapene innrapporterer. Bougroug opplyser at svarprosenten som ligger til grunn for dagens statistikk normalt er lavere enn når investeringstellingen utarbeides.

– Retningen pleier å være den samme, men styrken kan endre seg, sier han.

– Ikke overrasket

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets lar seg ikke overraske for mye av nedgangen som SSB rapporterer om når det gjelder oljeinvesteringer fra andre til tredje kvartal.

– Jeg synes tallene nå passer bedre av det inntrykket jeg om at oljeinvesteringene er på bunnen. De foregående tallene indikerte at det var en god vekst i første og andre kvartal, mens dagens tall er mer i tråd med det vi ellers ser, sier Aamdal.

– Og det er at oljeinvesteringene har stanset fallet, men at de ennå ikke har begynt å stige igjen, legger han til.

Kyrre påpeker også at investeringstallene normalt svinger en del fra kvartal til kvartal.

Investeringsnivået på 36,2 milliarder kroner i tredje kvartal er rundt 10 prosent lavere enn de 40,7 milliardene det ble investert for i tredje kvartal i fjor.

Men fallet i forhold til første kvartal i toppåret 2014 er langt mer dramatisk. Da ble det investert for hele 58,3 milliarder kroner.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå