Norsk økonomi vokser igjen

Økonomien i Fastlands-Norge vokste med 0,3 prosent i første kvartal, men i fjor var det dårligere enn det SSB tidligere har meldt.

split
split

Norsk fastlands-økonomi starter 2016 bedre enn økonomien avsluttet 2015.

Etter et fall i bruttonasjonalprodukt på 0,1 prosent, er økonomien tilbake i vekst i første kvartal da den vokste med 0,3 prosent.

Det viser nasjonalregnskapet for første kvartal som Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort torsdag formiddag.

Imidlertid peker SSB i sin pressemelding på at veksten kun er på 0,1 prosent dersom elektrisitetsproduksjonen, som tradisjonelt svinger betydelig, holdes utenom.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets er langt fra imponert over veksten i første kvartal.

– Samlet sett så er jo dette er en økonomi som vokser svært lite, for å si det forsiktig. År mot år så er jo tallene for første kvartal en reduksjon på 0,4 prosent. Men det som er pill rottent er hvis du følger den rekken av kvartalstall og fortsetter sammenligningen mot foregående år. Fortsetter den tendensen så er vi jo på flere prosent i negativ vekst når året er omme. Det er ikke noe vi forventer heldigvis, men tendensen viser jo en økonomi i sterk oppbremsing, sier han til E24.

Nedjusterer 2015-tall

Samtidig som SSB offentliggjør veskt-tall for første kvartal, foretar de samtidig en revisjon av tallene for 2015.

Og det er til det verre.

«De nye tallene viser en kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på henholdsvis 0,2, 0,2, 0,0 og -0,1 prosent, noe som betyr en nedjustering i 4. kvartal i forhold til forrige publisering,» heter det i pressemeldingen.

For hele 2015 var veksten i Fastlands-Norge på 1,0 prosent.

Industriens nedtur bremser opp

Ifølge SSB bremser nedturen i industrien, som totalt sett rammes av oljeprisnedgangen, fra 1,5 prosent i fjerde kvartal til en nedgang på 0,5 prosent i første kvartal.

«Fortsatt er det en svak utvikling i oljerelaterte industrinæringer, men innen verftsindustrien er det tegn på bedring for skipsbygging med vridning mot andre markeder enn offshore,» skriver SSB.

SSB skriver at det er en forsterket positiv utvikling i bygge- og anleggsbransjen.

I landbaserte primærnæringer var det volumvekst i jord- og skogbruk.

Til havs, når man ser bort fra olje, er bildet blandet.

Derfra melder SSB om «en klar oppgang i tradisjonelt fiske og tilsvarende nedgang i oppdrett».

Husholdningenes konsum fortsetter å vokse med moderat fart, ifølge SSB.

Stusser over investeringer

SSBs statistikk viser at det var et fall i bruttoinvesteringer i realkapital på 0,9 prosent i første kvartal.

Det stusser Dørum i DNB Markets på.

– Vi traff med de fleste anslagene våre, men det er langt mindre fall i investeringene enn det vi trodde. Det skyldes en økning i fastlandsbedriftenes investeringer og det sliter vi litt med å anslå. Det ser ut til å være bredt basert mellom industri og forretningsbygg, noe jeg ikke synes stemmer helt med makrobildet, men det er altså SSB som sitter med fasiten, sier han til E24.

Regjeringen nedjusterte i revidert nasjonalbudsjett sitt anslag for den økonomiske veksten i Fastlands-Norge fra 1,8 til 1,0 prosent.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå