Oljedirektoratet kritiseres for dårlig informasjonssikring

Informasjon om norsk oljevirksomhet er for dårlig sikret av Oljedirektoratet, ifølge Riksrevisjonen.


<p><b>KRITISK:</b> Riksrevisjonen kritiserer Oljedirektoratet for dårlig informasjonssikkerhet. Det kan i verste fall skade bedriftene.</p>

KRITISK: Riksrevisjonen kritiserer Oljedirektoratet for dårlig informasjonssikkerhet. Det kan i verste fall skade bedriftene.

– Det er sterkt kritikkverdig at Oljedirektoratet fortsatt ikke har et tilfredsstillende styringssystem for informasjonssikkerhet i samsvar med e-forvaltningsforskriften og anerkjente standarder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Digitaliseringen bidrar til å gjøre kritiske samfunnsfunksjoner sårbare, og det blir tatt i bruk stadig mer avanserte metoder ved dataangrep på statlige virksomheter, påpeker Riksrevisjonen.

Foss understreker at manglende informasjonssikkerhet både kan skade samfunnets tillit til direktoratet og få forretningsmessige konsekvenser.

Ifølge Foss er det ikke noen klar sammenheng mellom sårbarheten og risikoen og de sikkerhetstiltakene som er iverksatt. Det er heller ikke gjennomført noen evaluering og forbedring av styringssystemet for informasjonssikkerheten.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) opplyser at Oljedirektoratet i 2017 har styrket bemanningen og kompetansen på området og engasjert en ekstern konsulent.

Riksrevisjonen har flere ganger tatt opp at flere etater har svake systemer for informasjonssikkerhet, men at årets revisjon viser at det fortsatt er store mangler.

– Svak styring og oppfølging av informasjonssikkerhet gir risiko for at sensitiv informasjon, også personopplysninger, kan komme på avveie, og at viktige tjenester for samfunnet settes ut av funksjon, sier Foss.

Kritisk til forsvarsregnskaper

I Riksrevisjonens årlige revisjon og kontrollrapport fremgår det ellers at regnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell har mangler som gjør at Riksrevisjonen ikke kan ettergå dem. Det gjelder blant annet kostnadene til nye kampfly.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke vil være i stand til å avlegge selvstendige, reviderbare regnskaper, uten behov for unntak, før 2018, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forsvaret og Forsvarsmateriell, som ble skilt ut som egen virksomhet fra 1. januar i fjor, har fått unntak fra reglene for statlig regnskapsføring i en overgangsperiode.

– På grunn av manglende internkontroll har det ikke vært mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap, skriver Riksrevisjonen.

Forsvarsdepartementet sier i sitt svar til Riksrevisjonen at det var nødvendig med noen unntak fra økonomiregelverket i en overgangsperiode, men at Forsvaret har fått i oppdrag å legge til rette for at etatene skal være i stand til å avlegge selvstendige reviderbare regnskaper, uten unntak, fra og med neste år.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå