Oljefondet økte 95 milliarder i november

Oljefondets kroneverdi økte med 3,8 prosent i november.

Norges Banks månedsregnskap for november viser at det var en god måned for oljefondet.

I alle fall målt i norske kroner.

Ifølge regnskapet, som ble offentliggjort mandag ettermiddag, økte Statens Pensjonsfond - Utlands plasseringer fra 2496,7 milliarder kroner til 2591,3 milliarder.

Det innebærer en verdiøkning på knappe 94,6 milliarder kroner på en måned, eller 3,8 prosent på en liten måned.

Det betyr ikke nødvendigvis at fondets forvaltere har gjort det skarpt.

Fondets verdi i norske kroner beveger seg med kronekursen. Når kronen er svak, vil fondets kroneverdi øke og motsatt.

Les flere økonominyheter på E24.

På forsiden nå