«Oljefondet» skifter navn

Finansdepartementet gjør en hårfin endring i navnet til Oljefondet.
<b>Sigbjørn Johnsen:</b>Vil ha solidaritetsalternativet.
Sigbjørn Johnsen:Vil ha solidaritetsalternativet.

Det offisielle navnet på det mange kjenner som Oljefondet har vært Statens pensjonsfond - Utland siden 2006. Før var navnet Statens petroleumsfond.

Nå skifter navnet igjen, denne gang til Statens pensjonsfond utland. Endringen er at tankestreken fjernes, og u-en i utland blir liten.

Navneendringen i Folketrygdfondet er litt mindre: fra Statens pensjonsfond - Norge til Statens pensjonsfond Norge, uten tankestrek. Departementet anbefaler at SPU henholdsvis SPN brukes som forkortelser i loven om Statens pensjonsfond, som er er en slags overbygning over de to fondene.

Grunnen til navneskiftet er at det gamle navnet ikke tilfredsstiller statens rettskrivingsregler.

Finanstransaksjoner

Departementet gjør det samtidig klart at summer som staten skyter inn i selskaper som SDØE har eierandeler i, skal trekkes fra netto finanstransaksjoner i petroleumsvirksomheten. Dette har bare statistisk betydning.

Ingen av lovendringene får økonomiske konsekvenser, og lovforslaget har ikke vært på høring.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå