Oljefondets ansikt i utlandet

Oljefondet er blitt Norges nye ansikt i utenlandske medier. Og ekspedisjonssjef Martin Skancke i Finansdepartementet er den ukjente embetsmannen som ofte fronter fondet i utlandet.

- Det er kanskje lett for andre å henvende seg til Norge om fondet vårt fordi vi er så åpne om det vi gjør, sier Skancke.

I Norge er det knapt noen utenfor regjeringsapparatet og Norges Bank som har hørt om den 42 år gamle lederen for den lille, men viktige avdelingen for formuesforvaltning i Finansdepartementet som trekker opp retningslinjene for forvaltningen av både Statens Pensjonsfond Utland og Statens Pensjonsfond Norge (det tidligere Folketrygdfondet). Han møter gjerne nysgjerrige drosjesjåfører, men det er før de skjønner at han likevel ikke er hele Norges "Mr. Rallycross" personlig.

Utenlandske medier

Men i utlandet er Skancke stadig hyppigere omtalt i finanskretser som mannen med ansvaret for å følge opp verdens nest største Sovereign Wealth Fund. Forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland vekker nemlig interesse over hele verden, ikke minst når det gjelder de etiske retningslinjene og prinsippet om en tilnærmet full åpenhet om fondet.

- Det blir henvendelser hver uke fra utlandet. Det er blitt flere av dem etter at diskusjonen om såkalte sovereign wealth funds - statlige investeringsfond - har blusset opp internasjonalt. Og så er vårt fond blitt større, med en økt andel i aksjemarkedet og nå på vei inn i eiendom, sier Skancke i sitt kontor i tredje etasje i Finansdepartementet.

Dress som uniform

42-åringen er kledd i grå dress, hvit skjorte og blått slips, og er dermed klar for de fleste eventualiteter. Uniformen må passe like godt til møter med norske politikere og folkene i Norges Bank som til finansfolket fra Londons City, Wall Street-firmaene i New York eller de nye statlige investeringsfondene i Midtøsten eller Singapore.

Tidligere i år møtte Skancke i en høring i Representantenes hus i Washington D.C. for å orientere om forvaltningen av fondet. Bakgrunnen var den økende oppmerksomheten i USA rundt utenlandske statlige investeringer i landet. Det er svært sjelden at en norsk embetsmann møter i slike organer. Han gjorde det svært bra, ifølge rapportene.

Og nå sitter han i en gruppe som skal utarbeide forslag for Pengefondet (IMF) om hvordan de statlige investeringsfondene bør behandles av nasjonale myndigheter og hvordan de selv bør oppføre seg i de internasjonale markedene. Blant internasjonale medier som har omtalt Skancke det siste året, er kinesiske medier, Energy Compass, Middle East Economic Digest, Asia Private Equity Review, Washington Post, TheDeal.com, Straits Times, Today (Singapore), Cox News Service, Dow Jones, Reuters, New York Times, Financial Times Deutschland, US Fed News, Al-Bawaba News, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Business Week, Le Tempas og Economist.

- Hva slags spørsmål får du ofte fra utlandet?

- Det dreier seg ofte om det etiske regelverket og om åpenheten. Et spørsmål jeg har fått flere ganger, er om åpenheten går på bekostning av den finansielle avkastningen.

- Og hva svarer du?

- For oss er det på sett og vis å begynne i gal ende. Utgangspunktet vårt er jo at vi ber den norske befolkningen om tillit til å investere mellom 15 og 20 prosent av Norges BNP - hvert år - gjennom et fond som vi forvalter på vegne av nordmenn. Det ville vi aldri fått uten tillit. Og den tilliten får vi bare hvis vi er åpne om det vi gjør.

Vår åpenhet er stor i internasjonal sammenheng. Den disiplinerer også oss selv. Vi kan ikke skjule dårlige resultater, sier Skancke.

Nye etiske regler

Nå jobber han ikke minst med et høringsnotat om de etiske retningslinjene for Oljefondet, som skal foreligge før sommerferien.

Kunne tjent mer.

- Hvis du hadde fortsatt på karrièren i McKinsey, ville du i dag trolig tjent det fem- eller tidobbelte av din lønn som embetsmann?

- Kanskje det... men i privat sektor forholder man seg til syvende og sist til bunnlinjen. Det er slik det skal være. I offentlig sektor er målene mer komplekse, og det finnes spennende oppgaver i grenselandet mellom økonomi og politikk. Det er her jeg ønsker å være.

- Tynger ansvaret?

- Det kan du kanskje spørre om. Hver tolvte utgiftskrone på statsbudsjettet kommer jo fra Oljefondet. Men jeg sover godt om natten, sier Martin Skancke.

Les flere økonominyheter på E24.

På forsiden nå