Overså advarsel - inngikk tvilsom avtale

Til tross for kraftige advarsler fra Terra-topp Arne Ropphaugen inngikk Terra Securities en avtale med Vik kommune i 2003.

Tidligere direktør for offentlig sektor i Terra Kapitalforvaltning, Are Ropphaugen, skrev i et notat datert mai 2001 at kommuner fra den såkalte Robek-listen, der Vik er registrert, må ha godkjennelse fra fylkesmannen for å inngå langsiktige finansielle forpliktelser.

Til tross for dette inngikk Terra Securities en avtale med Vik kommune i 2003 - uten godkjennelse fra fylkesmannen, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Erstatningsansvarlig

Avtalen gikk ut på å forlenge omgjørelsen av konsesjonskraften til et engangsbeløp og omgjørelse av konsesjonsavgift til et engangsbeløp. Kommunen fikk imidlertid bare godkjennelse fra Kommunal- og regionaldepartementet, som uttalte seg om konsesjonskraft, ikke konsesjonsavgiften.

Ettersom det er forbudt for kommuner å overdra konsesjonsavgifter kan Terra her være erstatningsansvarlig.

Flere nyheter fra E24

- Må være varsom

- Notatet sier at man må være ekstra varsom med kommuner på B-listen (Robek-listen). En bør få godkjenning, og så henvises det til at det i verste fall kan få konsekvenser for kontraktspartene, sier Ropphaugen.

Han mener det er notatet ikke har noen juridisk verdi for kommunene i dagens situasjon.

- Alle kommuner vet at de må tolke lovverket selv. Enhver kommuneansatt med rimelig vett skjønner at det interne notatet ikke på noen som helst måte kan brukes som en juridisk kilde, sier Ropphaugen til DN.

På forsiden nå