Derfor ønsker land å bli skatteparadis

Arbeidsplasser, investeringer og konkurransedyktighet er blant grunnene til at det kan lønne seg å bli et skatteparadis. I fremtiden vil flere land senke skattene, mener ekspertene.


<p><b>STRAND- OG SKATTEPARADIS:</b> Idylliske Seychellene har også vært et paradis for å unngå skatt. Det er det samme landet hvor DNB opprettet 40 postboksselskaper for kunder.</p>

STRAND- OG SKATTEPARADIS: Idylliske Seychellene har også vært et paradis for å unngå skatt. Det er det samme landet hvor DNB opprettet 40 postboksselskaper for kunder.

– At særlig små land lar seg friste til å bli såkalte skatteparadiser, eller underby nabolandene på skattesatser er forståelig. Lave skatter kan bety at investeringene i landet øker, som igjen kan bety vekst.

Professor Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo er på ingen måte overrasket over avsløringene som de siste dagene har preget mediene, etter lekkasjene i den internasjonale journalistsamarbeidet rundt «Panama Papers», hvor også norske Aftenposten har vært med.

De siste årene har konkurransen om de globale selskapene, og pengestrømmene ført til at flere land senker satsene sine i håp om at deler av denne rikdommen ender hos dem.

– Etter finanskrisen så vi at blant annet Irland senket skattene for å tiltrekke seg disse selskapene. EU har innført regler som gjør dette vanskeligere, men det er fortsatt flere land i Europa som har svært lave satser, sier Mehlum.

Han legger til at noen land i Karibien, som ikke er underlagt slike regler også har satt nullskatt i et forsøk på å utkonkurrere landene i Europa.

Store investeringer

Siden 2010 har mengden utenlandsinvesteringer økt i Irland og tilsvarer nå om lag 10,8 prosent av BNP, viser tall fra OECD. Dette er imidlertid ikke i nærheten av Europas største skatteparadis, Luxembourg, hvor investeringer fra utenlandske aktører tilsvarer 35 prosent av BNP.

– Land tjener penger på å bli skatteparadis fordi brukerne betaler avgifter for å bli registrert i skatteparadis og opprettholde registrering, i tillegg til å betale årlig avgift for å sende inn årsoppgave, professor Guttorm Schjeldrup ved NHH.

– Det stadig vært slike lekkasjer og det vil være overraskende om det ikke kommer flere slike.

 <p><b>IKKE OVERRASKET:</b> Professor Guttorm Schjeldrup ved NHH mener det kan være betydelige inntekter for et land knyttet til å være skatteparadis.</p>

IKKE OVERRASKET: Professor Guttorm Schjeldrup ved NHH mener det kan være betydelige inntekter for et land knyttet til å være skatteparadis.

Han får støtte av høyskolelektor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI, som understreker at årsaken til at land setter lav skattesats handler om at en ønsker å tiltrekke seg utenlandske investeringer.

– En kan jo stille spørsmålet: Men da får staten lite inntekter? Men de fleste av landene som har nullskatt opererer med en registreringsavgift, og selv om de hver for seg ikke er mye penger endrer dette seg fort om du tiltrekker deg nok investeringer, sier høyskolelektor

– Nederland er et eksempel på dette. Selv om størsteparten av pengestrømmene kun går gjennom landet må en betale skatt av en liten del av pengestrømmen. La oss si at du sender inn 100 kroner og får ta ut 99 kroner igjen. Denne betalingen isolert sett skaper ikke mye skatteproveny til Nederland, men blir volumet stort nok kan det bli en betydelig inntekt for landet, sier Furuseth.

Nederland er et av landene i EU med kraftigst økning i utenlandske investeringer. Fra 2012 økte slike investeringer som andel av BNP fra 0,035 prosent til 4,6 prosent.

Færre ledige

I tillegg til vekst i investeringene peker Furuseth på at driften av slike skatteordninger også kanbidra positivt på sysselsettingen, fordi behovet for eksperter, advokater og administratorer vil vokse.

 <p><b>FLERE LAND:</b> Irland er blant mange land som har senket bedriftskattene kraftig de siste årene i håp om å sikre seg investeringer fra utenlandske selskaper. Illustrasjonsbilde fra Dublin sentrum.</p>

FLERE LAND: Irland er blant mange land som har senket bedriftskattene kraftig de siste årene i håp om å sikre seg investeringer fra utenlandske selskaper. Illustrasjonsbilde fra Dublin sentrum.

– I 2006 bodde jeg i Nederland og da var det i underkant av 40 professorer med ekspertise i internasjonal skatterett i landet. På samme tid hadde Norge to professorer i skatterett. Nå er Nederland et større marked enn Norge, men hovedårsaken til forskjellen var nok fokuset i Nederland på nasjonal og internasjonal skatterett, sier Furuseth.

– En må også huske på at alle som jobber i denne sektoren fortsatt må skatte. Det er bare utlendinger som får lavere skatt, så myndighetene henter fortsatt betydelige summer som følger av næringen.

Særlig landene i Europa har opplevd kraftig fall i arbeidsledigheten etter at globale selskaper etablerte kontorer i landene.

(Saken fortsetter under bildet)

 <p><b>MISFORNØYD:</b> Protestanter utenfor G8 møtet i London i 2013 ba politikerne sette en stopper for skatteparadis.</p>

MISFORNØYD: Protestanter utenfor G8 møtet i London i 2013 ba politikerne sette en stopper for skatteparadis.

Tilflyttere

– I tillegg vil nullskatt trekke til seg rike innflyttere, som bygger boliger og konsumerer varer i landet. Dette er ting som gjerne fører til større vekst, sier Mehlum ved Universitetet i Oslo.

Han legger til at det likevel er problemer knyttet til denne skattekonkurransen mellom landene i form av at det blir vanskelig å følge de globale pengestrømmene, og at antallet skatteunndragelser øker.

– Jeg blir på ingen måte overrasket om slike skandaler som Panama Papers dukker opp igjen med dagens system. Men jeg er optimist og tror at for hver avsløring som kommer vil politikerne forstå at det trengs regler og åpenhet for å motvirke økonomisk ustabilitet og unndragelser, sier Mehlum.

Flere vil følge

Alle ekspertene er enige om at dagens antall skatteparadiser og land med svært lave skattesatser bare er begynnelsen, og at dette trolig vil bli vanligere i årene som kommer.

– Jeg tror lavskattlandene er kommet for å bli. Vi har lenge sett at skattesatsene i verden er fallende. Bare her i Norge har vi senket selskapsskatten ned til 25 prosent, og det er planer om å senke den videre til 22 prosent innen 2018, sier Furuseth til E24.

Han understreker at det heller ikke er ulovlig å velge slike løsninger på noen som helst måte, så lenge en rapporterer korrekte tall til både hjemlandet, og landet en plasserer pengene i.

Flere av landene som tidligere er anklaget for å være skatteparadiser har nå innført informasjonsavtaler med andre land. Luxembourg er blant landene som lovet dette allerede i 2013, men foreløpig har landet fortsatt strenge regler for innsyn i banksektoren.

MAHE ISLAND, SEYCHELLENE. 20090401: Strandbilder fra idylliske Mahe Island på Seychellene. Foto: Jørgen Braastad / VG
MAHE ISLAND, SEYCHELLENE. 20090401: Strandbilder fra idylliske Mahe Island på Seychellene. Foto: Jørgen Braastad / VG
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå