En middelmådighet uten olje

Produktivitetskommisjonen tegner et grått bilde av norsk økonomi.

<p><b>LEGGER FREM TALL:</b> Produktivitetskommisjonen med leder Jørn Rattsø, overleverte den første rapporten til finansminister Siv Jensen tirsdag formiddag.<br/></p>

LEGGER FREM TALL: Produktivitetskommisjonen med leder Jørn Rattsø, overleverte den første rapporten til finansminister Siv Jensen tirsdag formiddag.

- Vår fremtidige velstand og velferd forutsetter at produktiviteten fortsetter å vokse, skriver produktivitetskommisjonen i pressemeldingen som ledsager den 538 sider lange rapporten som tirsdag ble overlevert finansminister Siv Jensen. 

TV! Se levende bilder av fremleggelsen nå!

Utvalgets ti medlemmer, som er ledet av professor Jørn Rattsø ved NTNU, har jobbet i ett år med å kartlege norsk økonomi. Når første del av rapporten - diagnosen - nå er ferdig, peker utvalget på tre utfordringer for norsk økonomi:

  • Oljenæringen vil ikke lenger være en vekstmotor
  • Norge kommer middels ut i rangeringer som måler lands evne til økonomisk vekst
  • Mye av den økonomiske veksten har de siste årene kommet i tjenesteytende næringer som har hatt lav produktivitetsvekst.

Når diagnosen nå er stilt, skal kommisjonen jobbe videre med å foreskrive en medisin som kan løse disse hovedutfordringene.

- Nå gleder jeg meg til å høre på presentasjonen av innholdet, sa Siv Jensen da hun offisielt mottok en papirutgave av rapporten fra Rattsø.

- Den er stor, men interessant, sa Rattsø ved overleveringen av verket med den offisielle tittelen: Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd. 

Utvalgets overordnede diagnose - summert opp som en middelmådighet uten olje - passer godt inn i hovedbudskapet regjeringen har hatt for norsk økonomi de siste månedene. Og som Siv Jensen gjentar tirsdag.

- Vi må forberede oss på en ny normalsituasjon for norsk økonomi. Produktivitetskommisjonens rapport vil inngå i grunnlaget for regjeringens arbeid med å styrke vekstevnen i norsk økonomi og dermed sikre velferden for kommende generasjoner, sier finansminister Siv Jensen.

Ikke godt nok

Det fremste problemet for norsk næringsliv er at Norge plasserer seg midt på treet når det gjelder evnen til å skape økonomisk vekst.

Det blir problematisk når oljesektoren ikke lenger kan være den store vekstmotoren i norsk økonomi, slik den har vært i flere tiår. Nå er vi inne i en æra hvor annet næringsliv må ta en større andel av verdiskaping og sysselsetting.

På internasjonale undersøkelser når ikke Norge opp når det gjelder kvalitet på utdanning, evne til innovasjon og nyetableringer.

- Det er ikke godt nok for topp inntektsnivå over tid, sier Rattsø. 

Utvalget peker også på at næringslivet sammenlignet med andre land har liten bedriftsspesifikk kunnskapskapital og lite privat eierskap. 

- Vi har ikke mange tunge merkevarer i norsk næringsliv, fastslår Rattsø.

Skiftet i 2005

For å dra det store bildet peker Rattsø på at produktivitetsveksten var på topp internasjonalt i perioden 1960 til 1970.

I Norge holdt veksten seg på rundt 3 prosent i snitt i årene frem mot 2005. Da sank den markant. I perioden etter 2005 var produktivitetsveksten i snitt på 0,8 prosent.

- Er dette et trendskifte? Det vet vi ikke, det er for kort tid med data. Det kan være det er en periode under trendvekst, men det er uansett snakk om en periode med lav vekst, sier Rattsø.

- Systemkritikk

Utvalget legger i rapporten betydelig vekt på effektivisering av offentlig sektor. Internasjonale sammenligninger viser stor ressursbruk uten bedre resultatet, påpeker Rattsø under presentasjonen.

Utvalget drøfter en rekke forskjellige tilnærminger for å bedre effektiviteten i offentlig sektor, fra den overordnende kommunestrukturen til rigide vaktordninger og turnuser i det offentlige.

Offentlig sektor har for mange gode intensjoner, som må følges opp med tydelige mål. Offentlige institusjoner må fristilles mer med større ansvar, skriver kommisjonen i presentasjonen.

Den store oppmerksomheten som gis offentlig sektor må ikke tas personlig, påpeker Siv Jensen.

- De gjør ikke dette for å henge ut noen. Det er systemkritikk, sier hun.

Tre resepter

Produktivitetskommisjonen har i fase tre plukket ut tre områder de ønsker å gå videre med, for å komme opp med konkrete politikkforslag.

Disse tre områdene er blinket ut:

  • Teknologi, utvikling, innovasjon
  • Bedre bruk av arbeidskraftsressursene
  • Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor

- Jeg ser veldig frem til neste rapport, sier Siv Jensen.Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå