Professor kritisk til stortingspakken

Mener krisepakken var bedre før komiteen kom med sine forslag.

Stortingsgruppene til de tre regjeringspartiene foreslo fredag en utvidelse av regjeringens tiltakspakke.

De hadde fire ytterligere tiltak: Økte avskrivninger for industrien, høyere tak for tilbakeføring av underskudd, lettere å bruke permittering og større garantiordning for fiskeriene.

Les også: Her er ekstratiltakene

Professor Steinar Holden ved Økonomisk institutt (UiO) er kritisk til samtlige endringer fra finanskomiteen.

- Jeg tror nok jeg i hovedsak ville foretrekke de forslagene som lå der fra før, sier han til E24.

Holden understreker at han forstår motivasjonen for disse forslagene, ettersom pakken i utgangspunktet legger hovedvekten på offentlig sektor. Finanskomiteens endringer er ting som vil hjelpe i privat sektor, mener professoren.

Likevel er han langt fra positiv til pakken, og mener at samtlige av tiltakene kan få uønskede effekter.

- Det er ønskelig at avskrivningssatsene i størst mulig grad representerer den faktiske verdiforringelsen av investeringene, for å unngå skattemotiverte investeringer. En endring her kan dessuten bli vanskelig å få reversert.

Risikerer importlekkasje

- Blir det ekstrainvesteringer blir det mye import også. Selv om andre land vil ha nytte av dette, vil det ikke bidra så mye til det norske etterspørselsnivået.

Også beslutninger rundt permitteringer er en vanskelig balansegang. I dagens situasjon var det riktig å øke permitteringslengden for å gi bedriftene bedre mulighet til å permittere mer i den kraftige nedgangskonjunkturen.

- Samtidig risikerer man at arbeidstakere blir innelåst i bedriften i stedet for å søke andre jobber. Et år er en svært langvarig permitteringsperiode, etter min mening.

Han synes forslaget om å tilbakeføre overskudd var godt, men synes det er betenkelig å øke grensen til 20 millioner kroner.

- Det finnes muligheter til å utnytte en sånn ordning, og bedrifter kan forsøke å få til et underskudd i år for å få en sånn gevinst. Insentivet til å gjøre ulike tilpasninger er større jo mer du kan tjene på det, derfor er det betenkelig å øke tilskuddet, mener Holden.

- Hjelper underskuddsbedrifter

Heller ikke sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities er videre imponert over Finanskomiteens endringer. Stortingspolitikerne vil blant annet at bedrifter som går med underskudd i 2008, skal få utbetalt inntil 20 millioner kroner.

- Dette hjelper jo bare bedrifter med underskudd, sier Andreassen.

For å nyte godt av tiltaket, må bedriftene imidlertid ha betalt skatt for 2006 og 2007.

- Så det vil jo hjelpe bedrifter som kan gå med overskudd, medgir Andreassen.

Han synes også det er et dårlig tiltak å forlenge permitteringsmulighetene.

- Arbeidstakere blir bundet fast i ulønnsomme bedrifter for lenge, sier han.

Ros fra Mork

Sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, mener finanskomiteens endringer av regjeringens tiltakspakke er gode. Han mener endringene øker sannsynligheten for at pakken får en effekt for norsk økonomi.

- Det mest positive er at de gjør noe på skattereglene for avskrivning, da dette kan få relativt raskt innvirkning på investeringene, sier Mork til E24.

Diversifisert

Han har lenge vært kritisk til at tiltakspakken har satset alt på økte offentlige utgifter i form av offentlige investeringer, og derfor satset alt på ett kort.

- Tiltakspakken har vært dårlig diversifisert. Det er alvorlig når vi vet så lite om hvor godt hvert enkelt virkemiddel fungerer. Dermed er det bedre å spre tiltakene litt utover på forskjellige ting, mener sjeføkonomen.

Les flere økonominyheter på E24.no.

På forsiden nå