Vil splitte Cashguard

PSI Group mener verdien av Cashguards datterselskap SQS ikke fremkommer i markedsprisen.

Teknologiselskapet PSI Group

OSE
PSI
krever at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i det svenske datterselskapet Cashguard, som utvikler kontantsikringsløsninger for dagligvarehandelen og pengetransporter.

PSIs mål er å få inn en egen styrerepresentant og sette i gang en prosess med utskillelse av Cashguards datterselskap SQS.

Nylig avdøde Ivar Formo var PSIs mann i Cashguard-styret.

Flere nyheter på E24

SQS lager blant annet kofferter til verditransport, og opererer derfor innen et litt annet marked enn Cashguards kjernevirksomhet. Det er blant begrunnelsene for at PSI ønsker å skille ut dette datterselskapet, som kan bli styrt mot børsnotering.

For å lette denne prosessen, krever PSI nedsettelse av Cashguards reservefond på en kvart milliard svenske kroner for overføring til fri egenkapital.

Ikke tilstrekkelig prising

Den ønskes gjennomført for å "skape en egenkapitalstruktur som muliggjør eventuelle strukturelle transaksjoner i forbindelse med CashGuards heleide datterselskap SQS", ifølge styreformann Leif Flemming Bakke.

- PSI er av den oppfatning at verdien av SQS ikke fremkommer tilstrekkelig i dagens markedsverdi på CashGuard, sier Bakke.

PSI kontrollerer i dag 25,1 prosent av stemmene og 18,3 prosent av kapitalen i Cashguard, etter å ha kjøpt seg kraftig opp de siste månedene.

Følg PSI Group på Børs24

På forsiden nå