Reder-Jonas om eierandeler: - Gode investeringer

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier eierandelene i tre gasstankskip ble sett på som gode investeringer. Her forteller Støre om hans forretninger.

FORKLARER SEG: Utenriksminister Jonas Gahr Støre forklarer seg om sine eierandeler i rederier.
FORKLARER SEG: Utenriksminister Jonas Gahr Støre forklarer seg om sine eierandeler i rederier.

VG skriver i dag at Jonas Gahr Støre er tettere på skipsnæringen enn det som hittil er kjent. Utenriksministeren har de siste årene fått betydelige inntekter som følge av eierpostene i partrederiene Clipper Skagen DA og Clipper Viking DA.

Gjennom familieselskapet AS Trestø er Jonas Gahr Støre medeier i de avanserte etylenskipene «Clipper Viking» og søsterskipet «Clipper Harald». I tillegg har han gjennom AS Trestø en eierandel i «Clipper Skagen». Alle tre skipene seiler for Stavanger-rederiet Solvang.

– Dette er andeler Trestø har hatt siden 1990-tallet og som er en passiv finansiell plassering for selskapet, sier Jonas Gahr Støre.

I 1998 var AS Trestø inne i åtte partrederier. Samtidig satt selskapet på shippingaksjer i alt fra John Fredriksens Frontline ltd. til Awilco.

Moren Unni T. Fritzner Støre (80) er i dag en av de tjue største eierne i Solvang, som er en betydelig aktør innen gassfrakt. Hun har også parter i fem Solvang-skip.

Pappa Ulf J. Støre (86) var tidligere skipsmegler og en forretningspartner med den nå avdøde skipsrederen Inge Steensland.

- Gode investeringer

Jonas Gahr Støre forteller at AS Trestø inntil 1999 var forvaltet av Ulf J. Støre.

– Selskapet hadde da investeringer i aksjer og flere skipsandeler. Ved overføring av Trestø til mine søstre og undertegnede ble selskapets aksjer solgt. Skipsandelene, med unntak av Clipper Skagen DA, Clipper Viking DA og KS Clipper Sea ble også solgt. KS Clipper Sea skip ble solgt i februar 2005 og selskapet ble avviklet og slettet i 2006. Trestø hadde etter dette eierskap i en næringseiendom i Oslo (Grenseveien 97) og de to skipsandelene. Selskapets andel i Grenseveien 97 ble solgt i 2011, sier Støre.

– Hva er bakgrunnen for at Trestø satt igjen med Clipper Skagen DA og Clipper Viking DA?

– De ble ansett som gode investeringer, sier Støre.

– I hvilken grad har du vært engasjert i shippinginvesteringer opp gjennom årene?

– Jeg har siden 2000 ikke investert i hverken shippingaksjer eller andre enkeltaksjer. Som jeg har forklart, er mine eierposisjoner knyttet til passive finansielle eierandeler, sier Støre.

– Er noen i din nærmeste familie involvert i shipping utover Trestøs eierskap i Clipper Skagen DA og Clipper Viking DA, og Tostøs (Unni T. Fritzner Støres selskap) eierskap i seks partsrederier?

– Hverken min kone eller barn er engasjert i slik virksomhet. Jeg har ikke kunnskap om hvordan mine søstre eller mine foreldre driver sin virksomhet, sier han.

Avkastning til etterretning

I årene 2006 til 2010 dro AS Trestø inn over tre millioner kroner i finansinntekter som følge av skipsinvesteringene. Clipper Viking DA går best, og i 2010 hadde partrederiet driftsinntekter på 73 millioner kroner. Resultatet var på 13 millioner kroner.

– Er du fornøyd med avkastningene på investeringene?

– Vi har tatt avkastningen til etterretning.

– Skatter Clipper Skagen DA og Clipper Viking DA etter rederiskatteordningen?

– I denne type selskap lignes hver deltaker for seg. For Trestø A/S’ del skjer dette utenfor rederiskatteordningen. Trestø A/S skatter som et vanlig norsk aksjeselskap, sier Støre.

– I hvilken grad har du avklart eventuelle habilitetsspørsmål knyttet til eierskapet i Clipper Skagen DA og Clipper Viking DA?

– Jeg kan ikke se at det foreligger relevante habilitetsspørsmål ved at Trestø A/S, der jeg eier omlag 30 prosent, har eierandeler på henholdsvis 1 og 5 prosent i de to skipsselskapene.

«Clipper Harald» er utleid fra Solvang til Statoil og frakter gass fra Kårstø til Rafnes i Telemark. Fredag var skipet på Mongstad og fraktet våtgass for Statoil.

Aksjefond

På spørsmål om Støre er habil i forhold til Kårstø-relaterte saker og Statoil, svarer han:

– Dersom det kommer en sak til behandling som er egnet til å direkte påvirke mine eierinteresser, vil jeg vurdere min habilitet. Dette er ikke et slikt spørsmål.

Jonas Gahr Støre forteller at han i mange år har hatt forvaltningsselskapet Femstø AS, som eies av Støre og hans tre barn. Støre sitter på alle A-aksjene.

– For å unngå spørsmål om personlige interesser i forhold til enkeltselskaper ble min arvete aksjeportefølje solgt i 1999-2000. Siden år 2000 har selskapet ikke kjøpt aksjer i enkeltselskaper. Alle midlene er plassert i aksjefond, sier Støre.

I 2005 trådte Støre ut av alle formelle verv i selskapet som har eierandeler i partrederiene – AS Trestø.

– Begge partrederiene er drevet av Solvang AS, som er et børsnotert selskap. Jeg har ingen interesser i eller kontakt med dette selskapet. I lys av dette har jeg ikke vurdert at det kan knyttes habilitetsspørsmål verken til mitt eierskap i Femstø AS, som har sine midler plassert i aksjefond der jeg ikke påvirker beslutningene, eller til min eierandel i Trestø AS.

I Stortingets register over økonomiske interesser har Jonas Gahr Støre bare opplyst at han er inne som eier i AS Trestø. Per-Kristian Foss (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener dette ikke er godt nok.

– Jeg har oppgitt til Stortinget aksjer jeg direkte eier i Trestø og Femstø. Om regelverket skal forstås annerledes, vil jeg selvsagt rette meg etter det, sier Jonas Gahr Støre.

Les også:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå