Valle (Ap): - En ønsket utvikling Lundteigen (Sp): - Et sykdomstegn

Byråkratiseringen av Norge skaper uenighet blant regjeringspartiene.

UENIGE OM UTVIKLINGEN: Statssektetær Raimo Valle fra Arbeiderpartiet og finanspolitisk talsmann Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.
UENIGE OM UTVIKLINGEN: Statssektetær Raimo Valle fra Arbeiderpartiet og finanspolitisk talsmann Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

- Økningen i antall ansatte i offentlig administrasjon er en ønsket utvikling fra regjeringens side, sier Raimo Valle til E24.

Valle er statssekretær i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet og representerer Arbeiderpartiet.

E24 refererte torsdag formiddag Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå. Der fremgår det at antall ansatte i offentlig administrasjon har steget med 9.000 det siste året.

Dette utgjør en vekst på 39 nye byråkrater i Norge - hver eneste arbeidsdag.

- Mer velferd krever flere folk i arbeid, fortsetter Valle.

LES OGSÅ: Utvalg vil ha flere byråkrater

Valle nevner noen eksempler på satsningsområder for regjeringen:

- Regjeringens satsing på samferdsel krever ressurser til Jernbaneverket, og vi har hatt en rekordsøkning til høyere utdanning som også krever sitt.

Samtidig viser Valle til andre områder hvor det er lavere vekst.

- Vi har for eksempel redusert i Politi- og lensmannsetaten, sier Valle.

Har du opplevd unødvendig byråkrati? Tips oss!

Fokus på effektivisering

Statssekretæren mener regjeringen har sterkt fokus på effektivisering.

- Vi ønsker ikke byråkrati for byråkratiets skyld. Denne regjeringen har levert veldig bra på å forenkle, effektivisere og redusere behovet for byråkratiske stillinger. Et meget godt eksempel er Skatteetaten, forklarer Valle.

- Hva med kommunesammenslåing som et effektiviseringstiltak?

- Dette er ikke på regjeringens dagsorden. Vår plattform står fast, eventuelle kommunesammenslåinger skal skje på frivillig basis.

Valle peker på kontrasten mellom Norge og de fleste andre land i Europa.

- Vi gjør det jo rimelig bra sammenlignet med de fleste. Og jeg må minne om at siden 2005, da de rød-grønne kom i regjering, så har de aller fleste arbeidsplasser vært skapt i privat sektor, sier Valle.

- Et sykdomstegn

Regjeringskollega Senterpartiets medlem av finanskomiteen, Per Olaf Lundteigen, er imidlertid langt mindre fornøyd med veksten i byråkratiet.

- Dette er et sykdomstegn for hele samfunnet, er Lundteigens klare melding til E24.

- Man skal være litt forsiktig, for man har ikke tall på hvordan dette er fordelt på administrative stillinger og støttestillinger, men det viser hvordan samfunnet bare blir mer og mer topptungt.

LES OGSÅ: Sparkede og avgåtte stabssjefer beholder superlønn

Lundteigen mener at ingen lenger har reell beslutningsmyndighet i byråkratiet.

- Se på Nav eller Barnevernet. Her har du lag på lag med sjefer og administrasjon, og ingen som har noen myndighet til å beslutte noe som helst. Dyktige private bedrifter satser derimot på medarbeidere med stor myndighet og liten administrasjon, sier Lundteigen.

Lundteigen mener at dette er en utvikling som har kommet gradvis:

- Da de bygde Vamma kraftverk ved Askim på begynnelsen av 1900-tallet gjorde de det med én ingeniør og 800 arbeidere. Dette er stikk motsatt av dagens byråkrati.

Savner ledererfaring

- Hva tenker du om at denne utviklingen skjer mens ditt eget parti har sittet i regjering i sju år?

- Problemet i norsk politikk er at det blir stadig færre med praktisk ledererfaring i politisk ledende stillinger. Spesielt savner jeg politikere med ledererfaring fra privat næringsliv.

Også i byråkratiet savner Lundteigen folk med ledererfaring fra det private.

- Slike folk vil være mer krevende enn dagens ledere i disse systemene, men det er slike krevende ledere som trengs. For med er anleggsbransjen et lysende eksempel, hvor de tør å satse på ungdom og gir medarbeiderne myndighet og ansvar, sier Lundteigen.

- I hvor stor grad lar det seg gjøre å endre det store byråkratiske offentlige Norge i dag?

- Dette er et system hvor mange har vært involvert i oppbyggingen, og som har svært mange forsvarere som har det veldig komfortabelt innad i systemet. Det er veldig krevende å endre, og jeg har selv møtt mye motstand når jeg har forsøkt å ruske opp, avslutter Lundteigen.

LES OGSÅ:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå