– Bankene har fått høyere marginer enn de hadde sett for seg

I det korte bildet er faren over for at bankene setter opp boliglånsrenten, mener porteføljeforvalter.

Tormod Vågenes er porteføljeforvalter for renter i Holbergfondene. Han følger tett med på utviklingen i rentemarkedet, og har god oversikt over bankenes finansieringskostnader for boliglån.

– Bankene har fått høyere marginer enn de hadde sett for seg i perioden etter at bankene satte opp renten på boliglån høsten 2016. Derfor har de sittet stille i båten og har vært fornøyde med det, sier Vågenes til E24.

Sist gang bankene satte opp boliglånsrenten, lå pengemarkedsrenten på rundt 1,2 prosent. Dette var høsten 2016.

Storbankene sa da at de hevet renten fordi finansieringskostnadene for boliglån hadde økt og mot bakgrunnen av konkurransesituasjonen mellom bankene.

3-måneders pengemarkedsrente (Nibor) er den viktigste referanserenten i Norge sammen med Norges Banks styringsrente.

Styringsrenten til Norges Bank har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016.

Jojo-bevegelser i pengemarkedsrenten

Men det siste året har det vært en ganske høy volatilitet i 3-måneders Nibor.

I fjor var 3-måneders Nibor nede på et historisk bunnivå på 0,71 prosent. Og den begynte året på cirka 0,8 prosent. For to måneder siden var den oppe i 1,18 prosent, og nå er den falt tilbake til 0,98 prosent.

 <p><b>JOJO-BEVEGELSER:</b> Samtidig som styringsrenten til Norges Bank er ligget i ro, har det vært jojo-bevegelser i 3-måneders Nibor. Etter en topp på 1,18 prosent, har Nibor falt 0,2 prosentpoeng.</p>

JOJO-BEVEGELSER: Samtidig som styringsrenten til Norges Bank er ligget i ro, har det vært jojo-bevegelser i 3-måneders Nibor. Etter en topp på 1,18 prosent, har Nibor falt 0,2 prosentpoeng.

– I det korte bildet er faren over for at bankene setter opp boliglånsrenten. Når Nibor-renten var oppe i 1,18 prosent for to måneder siden, var det langt større fare for at bankene ville vurdere å sette opp boliglånsrentene enn nå, sier Vågenes.

Han peker på at bankene må foreta en avveining mellom den negative effekten ved å være den første banken som setter opp renten, og det å unngå å få lavere marginer.

Fremover priser markedet inn en økning i 3-måneders Nibor som tilsvarer omtrent det Norges Bank anslår.

– Bankene vil avvente litt

Kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets mener at dersom 3-måneders Nibor ikke hadde gått ned fra 1,18 prosent, ville bankene ha vurdert å sette opp renten.

– Etter at 3-måneders Nibor nå er kommet ned rundt 0,2 prosentpoeng, tror jeg bankene vil avvente litt, sier Ringholm til E24.

Det som driver 3-måneders Nibor er det amerikanske pengemarkedet.

 <p><b>MARKEDET OG NORGES BANK SAMSTEMTE:</b> Styringsrenten til Norges Bank i dag sett i sammenheng med 3-måneders Nibor i dag og markedets forventninger for de neste 12 månedene. Norges Banks anslag ligger tett opp mot det markedet forventer.</p>

MARKEDET OG NORGES BANK SAMSTEMTE: Styringsrenten til Norges Bank i dag sett i sammenheng med 3-måneders Nibor i dag og markedets forventninger for de neste 12 månedene. Norges Banks anslag ligger tett opp mot det markedet forventer.

Ringholm peker på at USA kjører på med det største underskuddet på statsbudsjettet i fredstid, et underskudd som må finansieres. I tillegg har USA mye gjeld som må refinansieres.

– Amerikanske myndigheter har støvsuget pengemarkedet for likviditet. Det førte til at dollarfinansieringen for norske banker økte, sier Ringholm.

Varslet første renteheving i september

Torsdag i forrige uke varslet Norges Bank at første renteheving kommer i september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett at styringsrenten blir satt opp i tredje kvartal i år og at den deretter heves gradvis, til noe over 2 prosent ved utgangen av 2021, går det frem av Pengepolitisk rapport.

Hver renteheving på 0,25 prosentpoeng innebærer at for hver million du har i boliglån, øker rentekostnaden etter skatt med 160 kroner per måned.

Hvis renten heves med 1,5 prosentpoeng til 2 prosent, vil et lån på 2 millioner kroner bli 23.100 kroner dyrere per år etter skatt.

Ringholm mener at det er meget mulig at vi har sett den laveste boliglånsrenten i Norges historie.

– Det er mye større sannsynlighet for at renten skal opp enn at den skal ned. Dersom det skjer et sjokk i høst, kan renten vedvare på et lavt nivå. Men mest sannsynlig trekker den oppover, sier Ringholm.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå