Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Rentebeslutningen splitter E24s renteråd. To økonomer maner til renteheving, men møter motstand fra Handelsbanken og Eika Gruppen.


<p>Sentralbanksjef Øystein Olsen</p>

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Om ekspertene får rett setter sentralbanksjef Øystein Olsen opp styringsrenten torsdag, slik han selv har signalisert vil skje.

Etter at Norges Bank hevet renten fra 0,5 prosent i september ligger den nå på 0,75 prosent, og et samlet analytikerkorps ser for seg at den nå økes videre til 1 prosent.

Ved forrige rentemøte sa Olsen at den neste hevingen mest sannsynlig ville komme i mars. Planen har vært en videre oppgang til 2 prosent ved utgangen av 2021.

Også i E24s renteråd tror økonomene at det er duket for høyere lånekostnader, men panelet er splittet om dette er den riktige beslutningen.

E24 (+): Slik kan et rentehopp ramme «bankenes akilleshæl»

Maner til rentero

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken argumenterer for at renten burde holdes uendret denne gangen. Han mener Norges Bank kan fortsette å stimulere økonomien, uten at det skapes «farlige presstendenser i arbeidsmarkedet».

Hov viser til at kapasitetssituasjonen til bedriftene i Norges Bank-undersøkelsen Regionalt nettverk er rett over det historiske gjennomsnittet.

– Hadde presstendensene vært åpenbare, ville vi sett at lønnsforventningene hadde akselerert oppover. Men lønnsforventningene til partene i arbeidslivet ligger rundt ganske normale nivåer, og det er fortsatt god avstand opp til Norges Banks lønnsprognoser, skriver Hov.

Situasjonen i boligmarkedet vitner heller om stabilitet enn utsikter til økte finansielle ubalanser, fremholder Handelsbanken-økonomen.

– Aktiviteten er høy, men prisene endrer seg lite. Denne utviklingen har holdt seg godt også gjennom årets første måneder.

E24-podden: Slik setter banken lånerenten din

 <p><b>Renterådet:</b> Fra venstre Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB, senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen og Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.</p>

Renterådet: Fra venstre Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB, senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen og Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Frykter dårligere tider

Hov støttes av sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

– Norges Bank bør holde rentene uendret ut fra risikobetraktninger, mener Andreassen.

Sjeføkonomen tror oppturen i norsk økonomi blir av det kortvarige slaget.

– Noen vil si at de økonomiske nøkkeltall nå er sterke nok til å rettferdiggjøre en engangsjustering av rentenivået, men ser en litt lenger fremover er det mye som tyder på den økonomiske veksten i Norge vil komme ned i nær fremtid.

– Oljeinvesteringene passerer snart toppen for denne gang, boligbyggingen er på vei ned, og vekstimpulsene fra våre naboland kommer til å bli svakere enn de har vært, skriver han.

Les også: Analytikere tror bankene vil skru opp boliglånsrenten

Vil ha renten opp

De to møter motstand fra sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

– Norges Bank bør heve styringsrenten til 1 prosent som planlagt, mener Dalstø, som viser til at «de økonomiske utsiktene er robuste».

– Arbeidsmarkedet er stramt, produksjonsgapet er positivt og kapasitetsutnyttelsen stigende. Kjerneinflasjonen er anslått å nærme seg målet på 2 prosent de kommende årene. Dette er en situasjon som rettferdiggjør en mindre ekspansiv pengepolitikk.

Les også: – Vi er i en lavrente-verden uansett

– Bør ikke blunke

Chen er av samme oppfatning.

– Norges Bank bør heve renten igjen som varslet og holde på planen for den gradvise rentenormaliseringen.

Porteføljeforvalteren peker på at norsk økonomi utvikler seg godt, med hjelp fra omslaget i oljesektoren.

– Dette gir økende kapasitetsproblemer, blant annet på tilgang på arbeidskraft, og drar dermed opp lønnsvekst- og inflasjonsutsiktene i Norge.

– Inflasjonen er også over inflasjonsmålet, i tillegg til at kronen handelsvektet holder seg overraskende svak. Norges Bank bør med andre ord ikke blunke og justere renteutsiktene for mye, bare fordi vi ser noe lavere vekst- og renteutsikter ute nå, skriver Chen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå