Svenskene holder seddelpressen varm

Den svenske sentralbanken holder renten uendret og forlenger kjøpene av verdipapirer i et halvt år, men det er uenighet mellom medlemmene.


<p><b>NEGATIV RENTE:</b> Riksbanken har tydd til uortodokse metoder for å løfte prisveksten til målet på to prosent. Renten er negativ, og sentralbanken kjøper statsgjeld for å holde rentene lave og stimulere økonomien.</p>

NEGATIV RENTE: Riksbanken har tydd til uortodokse metoder for å løfte prisveksten til målet på to prosent. Renten er negativ, og sentralbanken kjøper statsgjeld for å holde rentene lave og stimulere økonomien.

Det skriver Sveriges sentralbank, Riksbanken, i en pressemelding.

De fleste analytikere hadde spådd på forhånd at sentralbanken ville holde renten uendret og forlenge kjøpene av verdipapirer, men det var uenighet om hvor mye banken ville kjøpe.

Sentralbanken sier onsdag at den vil kjøpe statsgjeld for 30 milliarder kroner i første halvår av 2017, men sier også at det var uenighet mellom de seks medlemmene i bankens direksjon.

Visesentralbanksjefene Martin Flodén, Henry Ohlsson og Cecilia Skingsley reserverte seg mot beslutningen om å utvide kjøpene med 30 milliarder kroner.

Flodén ville heller utvide med 15 milliarder, mens de to andre mente pengepolitikken ikke bør bli mer ekspansiv nå, og derfor ikke ville forlenge kjøpene.

På forhånd ventet analytikerne at sentralbanken ville kjøpe verdipapirer for mellom 22,5 og 60 milliarder kroner i løpet av første halvår 2017, ifølge Reuters.

Riksbankens program for kjøp av statsobligasjoner skulle egentlig utløpe ved årsslutt, og vil da utgjøre hele 245 milliarder svenske kroner.

Den svenske kronen styrket seg noe etter Riksbankens annonsering.

Er åpne for kutt

– Det er ikke noe annet å si enn at dette var akkurat som ventet. Riksbanken ser fortsatt en viss nedsiderisiko i styringsrenten, sier sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets til E24.

– De sier at den i fjerde kvartal kan være på minus 0,56 prosent. Det skinner i gjennom at de kan stimulere ytterligere om kronen skulle styrke seg kraftig eller inflasjonen gå ned. Men i hovedsak er dette i tråd med vårt syn om at det ikke er behov for ytterligere rentekutt, sier han.

 <p><b>IKKE ENIGE:</b> Øverst fra venstre: sentralbanksjef Stefan Ingves, første sentralsentralbanksjef Kerstin af Jochnick, visesentralbanksjef Per Jansson. Nederst fra venstre: visesentralbanksjef Martin Flodén, viseriksbanksjef Cecilia Skingsley, visesentralbanksjef Henry Ohlsson</p>

IKKE ENIGE: Øverst fra venstre: sentralbanksjef Stefan Ingves, første sentralsentralbanksjef Kerstin af Jochnick, visesentralbanksjef Per Jansson. Nederst fra venstre: visesentralbanksjef Martin Flodén, viseriksbanksjef Cecilia Skingsley, visesentralbanksjef Henry Ohlsson

Bruce er overrasket over at sentralbankens rentesettere er delt i synet på hvor kraftig banken bør stimulere økonomien i tiden fremover.

– Det som var litt overraskende var at tre medlemmer ikke mener det er behov for å øke obligasjonskjøpene så mye. Det kanskje forklare at den svenske kronen går litt sterkere, sier han.

– Tror du mindretallets syn vil vinne frem ved neste korsvei?

– Jeg tror egentlig svenskene er ferdig med rentekutt nå. Det er en glidning i hele sentralbankverden nå. Jeg tror det er en generell oppfatning om at det ikke er noe mer å hente med enda lavere renter nå, sier Bruce.

Lav rente lenger

Sentralbanken annonserte allerede i oktober at den var klar til å forlenge kjøpene av statsobligasjoner og holde renten lav helt til 2018.

Banken gjentar i desembermøtet at renten trolig ikke øker før i 2018, og sier at det fortsatt er mer sannsynlig at den vil bli lavere enn at den blir høyere.

Årsaken til dette er at banken tror det vil ta lenger tid enn ventet å nå målet om inflasjon på 2 prosent.

Svensk inflasjon har steget noe i det siste, og var på 1,4 prosent i november. Men den har ikke vært på målet på mer enn fire år.

– Med den europeiske sentralbanken som har annonsert støttekjøp i hvert fall et år til, og inflasjon som holder seg under målet, er det ikke overraskende at Riksbanken velger å fortsette kjøpene et halvt år til, skriver DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

To år med minusrente

Renten ble satt i null høsten 2014 og ble senket til under null den påfølgende våren. I hele år har renten lagt på minus 0,5 prosent, det laveste nivået noensinne.

 <p><b>UNDER MÅLET:</b> Svensk inflasjon har lagt under sentralbankens mål på to prosent i mange år.</p>

UNDER MÅLET: Svensk inflasjon har lagt under sentralbankens mål på to prosent i mange år.

Den negative renten betyr at bankene betaler for å ha pengene sine hos Riksbanken. Målet er blant annet at bankene heller skal låne ut pengene, og bidra til vekst og høyere priser.

Styringsrenten i Sverige har ikke vært over fem prosent siden 1996. Det høyeste den har vært etter årtusenskiftet var 4,75 prosent høsten 2008, ifølge Riksbankens rentetabell.

Banken sier det er usikkert hvor raskt inflasjonen vil stige.

– Det er for eksempel vanskelig å vite hvordan kronens valutakurs kommer til å utvikles i en situasjon der den europeiske sentralbanken har økt sine verdipapirkjøp og Federal Reserve har økt sin styringsrente. Riksbanken anslår at kronen vil styrkes langsomt fremover, skriver Riksbanken.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå