Røkke har startet soningen

Kjell Inge Røkke har allerede startet soningen av korrupsjonsdommen i sertifikatsaken.

Røkke var innkalt til å starte soningen fredag 31. august klokken 10.00.

Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng bekrefter E24s opplysninger.

- Han fikk et tilbud om å komme inn en dag tidligere til soning. Det tilbudet har han takket ja til, sier Nereng til E24.

Les også: Her skal Røkke sone

- Feriekoloni

Røkke ble for to år siden dømt til å sone 30 dager i fengsel for korrupsjon i forbindelse med at han anskaffet seg båtsertifikat i 2001. Totalt er straffen 120 dagers fengsel. De siste 90 dagene er gjort betinget.

- Røkke er vant til å arbeide og er en sosial mann. Så lenge han oppfører seg skikkelig vil nok oppholdet her fremstå som en feriekoloni for han, sa fengselsleder Kjersti Solberg til VG i juli da det ble kjent at finansmannen skulle sone hos henne.

Dommen falt i Oslo Tingrett sommeren 2005, men Røkke anket den inn for lagmannsretten.

Han fikk ikke saken opp for ny realitetsbehandling. Derimot kunne han fått en ny behandling av straffeutmålingen i mai.

- Uriktig dom

Få dager før saken skulle starte, trakk Røkke anken. Det medførte at straffen fra 2005 ble stående.

- Det betyr ikke at Røkke mener han er skyldig etter tiltalen. Han mener fremdeles at dommen i tingretten er uriktig, men ser ingen mening i å møte i lagmannsretten og bare prosedere straffens lengde så lenge ikke skyldspørsmålet kommer opp til fornyet behandling, sa Røkkes forsvarer, Ellen Holager Andenæs, til Aftenposten etter at anken var trukket.

Røkke har helt siden saken kom opp etter avsløringen i Dagens Næringsliv sensommeren 2001. Samtidig har han sagt at han er rede til å gjøre opp for seg, om han har gjort noe galt.

Allerede etter at tiltalen ble tatt mai 2002, sa han til VG: "Jeg kan spikre paller som alle andre."

Les også:

E24oppdaterer saken.

På forsiden nå