– Vestens sanksjoner påvirker 20 prosent av Russlands BNP

20 prosent av det russiske bruttonasjonalproduktet er berørt av Vestens sanksjoner mot landet, ifølge et kredittratingbyrå.

Vestlige sanksjoner har berørt over 400 russiske selskaper, som samlet sto for en omsetning på rundt 480 milliarder dollar i fjor, ifølge russiske Analytical Credit Rating Agency.

Sanksjonene har i hovedsak påvirket Russlands bank-, forsvars- og olje- og gass-sektorer, men effekten har vært relativt svak, ifølge en rapport fra byrået. Den russiske banksektorens lønnsomhet falt kun 0,8 prosentpoeng i løpet av to år med vestlige sanksjoner, mens olje- og gassindustriens lønnsomhet har blitt redusert med 1,6 prosentpoeng i samme periode.

Prisstigning

Derimot har russiske motsanksjoner ført til prisstigning i Russland og samtidig bidratt til at husstandenes inntektsnivå har falt mellom 2 og 3 prosentpoeng de siste fire årene, ifølge rapporten.

– Den negative effekten av fallende inntekter på den økonomiske veksten er ikke blitt kompensert ved en positiv effekt som følge av økt produksjon i landbrukssektoren, heter det i rapporten.

Lang sikt

På lang sikt vil sanksjonene bli mer følbare, fordi det russiske investeringsklimaet har blitt forverret, opplyser kredittratingbyrået. For eksempel har investeringene falt i utvikling av nye offshore-oljeprosjekter, noe som vil påvirke landets produksjonsnivå etter 2020.

Vestlige land, med EU og USA i spissen, har innført en rekke sanksjoner mot Russland etter at Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya for fire år siden.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå