– En utfordring vi har er fire partier i regjering, der alle har markeringsbehov

Tirsdag legges regjeringens forslag til revidert statsbudsjett frem, men mye av det som legges frem er allerede lekket. Kuttene er ukjente. 


<p><b>STRAMMER TIL:</b> Oljepengebruken i årets statsbudsjett vil holdes moderat, varsler finansminister Siv Jensen (Frp). Her overleveringen av IMFs uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.</p>

STRAMMER TIL: Oljepengebruken i årets statsbudsjett vil holdes moderat, varsler finansminister Siv Jensen (Frp). Her overleveringen av IMFs uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.

Lekkasjer for drøyt en milliard kroner fra regjeringens revidert statsbudsjett, som legges frem tirsdag, er allerede kjent. 

– Regjeringen ønsker å komme inn med noen godsaker, særlig fordi det er kommunevalg til høsten, sier professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Torvik.

– Det blir spennende å se om det er nok til at man øker pengebruker utover det som er nøytralt.

Les også: Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Han beskriver lekkasjene på en knapp milliard som en relativt beskjeden sum, med tanke på at oljepengebruken i Norge er godt over 200 milliarder kroner i året. 

– Men regjeringen vi har hatt i noen år nå har markert seg med mer og mer og mer oljepengebruk. Ut fra konjunkturhensyn, og at renten er på vei opp, så er det mindre behov for økt pengebruk, sier Torvik.

Varsler kutt

I IMFs ferske vurdering av norsk økonomi anbefaler de at statsbudsjettet burde ha en innstrammende effekt på 0,25 til 0,5 prosent.
På forhånd har finansminister Siv Jensen (Frp) varslet et strammere statsbudsjett, og at det med stor sannsynlighet vil komme flere kutt. Disse har regjeringen foreløpig holdt tett om.

Torvik understreker at det er avgjørende at revidert statsbudsjett holder en nøytral budsjettimpuls, som vil si at pengebruken hverken bidrar bremser eller gasser på.

– En utfordring vi har er fire partier i regjering, der alle har markeringsbehov. Forskning internasjonalt viser at koalisjonsregjeringer med mange partier gir høyere offentlig pengebruk, sier han. 

I fjor ble pengebruken litt lavere enn det regjeringen så for seg. Det mener Torvik gjør at pengebruken kan komme til å øke i revidert statsbudsjett.

– Måler man over en toårsperiode vil det likevel bli konjunkturmessing nøytralt. Man kan ikke holde det mot regjeringen at det ble brukt mindre enn planlagt, så da er det greit nok med et mer ekspansivt budsjett.

Frykter for omstilling

Etter oljenedturen i 2014 har regjeringen bruk flere milliarder på å få opp aktiviteten i norsk økonomi. Aktiviteten i norsk økonomi har derimot tatt seg kraftig opp, noe Torvik taler for lavere oljepengebruk.
– Det er viktig at finanspolitikken er konsistent over tid, som vil si at myndighetene skal blåse mer liv i økonomien når det går dårlig og ikke ellers. Hvis man nå skal finne nye argumenter for å bruke mer penger, som at Norge har masse penger på bok, så må man begynne å si at nå er det nok. 
Torvik mener også for høy oljepengebruk vil forsinke en nødvendig omstilling av norsk økonomi, spesielt med tanke på at rentene er på vei opp
– Mer oljepengebruk vil vises i et enda høyere rentenivå, og med alt annet likt, vil dette styrke valutaen, sier han, og peker på at dette vil svekke norske eksportbedrifters konkurransekraft. 

 Her er budsjettlekkasjene: 

 • 250 millioner kroner for å forebygge forsinkelser og stans på togstrekningen mellom Asker og Lillestrøm.
 • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
 • 105 millioner til lokale idrettsanlegg fra kompensasjon av merverdiavgift. 
 • 100 millioner kroner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner kroner i 2019.

 • 100 millioner kroner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 av disse er tiltenkt nye voldsalarmer.
 • 66 millioner kroner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.
 • 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

 • 50 millioner til å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge mens Telenor faser ut kobbernettet.

 • Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
 • 25 millioner kroner til fylkeskommunene for å støtte omlegging til nullutslipp for hurtigbåtene.

 • 25 millioner kroner i mindre inntekter fra at engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. 

 • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.
 • Rundt 16 millioner kroner i 2019 på 100 nye studieplasser og 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.
 • 15 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

 • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Rundt 15 millioner kroner fra at antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. 

 • 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.
 • 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltageravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø skal være prøvekommuner.
 • 9 millioner kroner for å få flere barn i barnehagene i utsatte områder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

 • Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.
 • 5 millioner kroner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.

 • 5 millioner kroner til nyåpnede Svalbard Folkehøgskole. 

 • 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.
 • Merverdiavgift på 25 prosent på e-bøker og strømmetjenester med e-bøker fjernes.

Her er lekkasjene hvor det er ukjent kostnad: 
 • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.
 • Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.

 • Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.
 • Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. 

 • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.

 • Avgiftskutt for små produsenter av sider. 

Kilder: NTB, Regjeringen. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå