Vil øke bruttoskatt på lønn og pensjon med 10,5 milliarder

I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen redusert fra 23 til 22 prosent.

Oslo 20180326. Illustrasjon: Altinn, skattemelding, skatt. Altinn er den norske felles internettportalen for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Foto: Ole Berg-Rusten / Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
Oslo 20180326. Illustrasjon: Altinn, skattemelding, skatt. Altinn er den norske felles internettportalen for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Foto: Ole Berg-Rusten / Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen for personer redusert fra 23 til 22 prosent.

Det innebærer isolert sett en skattelette til alle privatpersoner på 11,46 milliarder kroner. Denne skatteletten gjelder alle inntekter, inkludret renteinntekter og inntekter fra utleie av sekundæreiendom.

Denne skatteletten dekkes inn ved å øke trinnskattesatsen med i alt 10,58 milliarder kroner.

Trinnskatt er en bruttoskatt som kun pensjonister og lønnsmottagere betaler. En bruttoskatt er en skatt man betaler av inntekten sin før eventuelle fradrag.

Lønn og pensjon

Trinnskatten gjelder kun inntekte som lønn og pensjon. Renteinntekter, for eksempel, blir kun beskattet ved bruk av den alminnelige skattesatsen.

De med høye fradrag, for eksempel for gjeldsrenter, vil i mindre grad enn de med rente- og andre inntekter få en netto skattelette.

Inkludert alle avgiftsendringer innebærer regjeringens skatte- og avgiftsopplegg en samled reduksjon på 1,05 milliarder kroner påløpt og 1,74 milliarder bokført.

Avgiftslettelser

I sum skriver Finansdepartementet at skatt på inntekt for personer blir redusert med 619 millioner kroner med regjeringens opplegg.

Inkludert alle avgiftsendringer innebærer regjeringens skatte- og avgiftsopplegg en samled reduksjon på 1,05 milliarder kroner påløpt og 1,74 milliarder bokført.

Når virkningene av vedtakene fra revidert nasjonalbudsjett inkluderes er lettelsene henholdsvis 1,25 og 3,96 milliarder kroner.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå