NHOs skatteeksempel tar utbytte til mer enn formuesskatt

NHO trakk frem Brian Sjøen som eksempel på noen som tar utbytte for å betale formuesskatt. Men pengene som er tatt ut av selskapet hans de siste årene, har også gått til å betale gjeld på hytte og hus.


<p><b>MOT FORMUESSKATTEN:</b> NHO-sjef Kristin Skogen Lund hadde med seg Brian Sjøen for å understreke hvorfor organisasjonen vil formuesskatten til livs.</p>

MOT FORMUESSKATTEN: NHO-sjef Kristin Skogen Lund hadde med seg Brian Sjøen for å understreke hvorfor organisasjonen vil formuesskatten til livs.

Debatten om formuesskatten har hevet temperaturen i valgkampen den siste uken.

Høyre og en rekke av deres støttespillere har vært klokkeklare på at de ønsker å fortsette nedtrappingen av skatten. Venstresiden med Arbeiderpartiet i spissen, er motstandere av det.

Tirsdag inviterte NHO til pressekonferanse for å understreke hvorfor de mener formuesskatten bør fjernes.

Her viste de blant annet til en fersk undersøkelse blant 200 bedriftseiere. Flertallet mente det vil skapes flere arbeidsplasser de neste årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes.

Med seg hadde de også Brian Sjøen, hovedeier og daglig leder for Stillasgruppen AS på Karmøy. Han fortalte at selskapet måtte ta opp lån for å betale utbytte slik at han kunne betale formuesskatten.

– Skatten må han betale enten det går bra eller dårlig, og det er med på å øke risikoen i driften hans ganske betydelig. Den risikoen bør han ikke bli belastet med, uttalte NHO-sjef Kristin Skogen Lund til E24 etter seansen.

NHO vil ikke kommentere

E24 har gjennomgått årsregnskapene til Sjøens selskap Stillasgruppen AS mellom 2011 til 2016, samt Sjøens ligningstall fra samme periode.

Gjennomgangen viser at utbyttet har gått til langt mer enn formuesskatten. 

I løpet av disse årene har han betalt til sammen i overkant av 2 millioner kroner i formuesskatt.

Samtidig har han tatt et utbytte på over 12 millioner kroner, samt mottatt lønn på drøyt 5,5 millioner kroner.

E24 har bedt NHO-sjef Kristin Skogen Lund om en kommentar.

– Det blir feil av oss å kommentere Sjøens privatøkonomiske disposisjoner. Men dette rokker uansett ikke ved det faktum at regningen for hans formuesskatt havner hos bedriften han eier og leder, skriver hun i en epost til E24.

Ikke betydelig utbytte

I fjor mottok Sjøen lønn på rundt 1 million og utbytte på 2 millioner. Han betalte en formuesskatt på drøyt 500.000, og har også skattet av lønn og utbytte.

– Jeg tar ut utbytte for å betale formuesskatt. Hvis jeg tar ut utbytte til personlig luksus, så betaler jeg med glede, sier Sjøen til E24.

Men skatten er langt lavere enn utbyttet?

–Når du ser på min inntekt, så hadde jeg en inntekt på 1 million i fjor. Når jeg har skattet på det, har jeg kjøpekraft for rundt 500.000 igjen. Så tok jeg ut utbytte for å betale formuesskatt, sier han, og fortsetter:

– Jeg må også skatte av utbyttet. Så har jeg en hytte som er fullt belånt og er medlångiver til min datter, som har et hus. Utbyttene er ikke betydelige, mener han.

Utbytteskatten gjør at han må ta et utbytte som er noe høyere enn det han må betale i formuesskatt, dersom utbyttet alene skal dekke formuesskatten.

Store svingninger

Tallene viser også store svingninger i formuen, noe som gjør at formuesskatten Sjøen må betale, varierer fra år til år.

I 2013 var nettoformuen til Karmøy-mannen nesten 46 millioner, noe som gir en formuesskatt på i underkant av 500.000 kroner. I 2014 og 2015 var formuen litt over 16 millioner, noe som utgjorde mellom 130.000 og 160.000 kroner.

Og i fjor utgjorde, ifølge Sjøen selv, formuen 62 millioner kroner, noe som ga en formuesskatt på i overkant av 500.000 kroner.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå