Skatteinntektene fra oljen faller: Du tar regningen

Personlige skatteytere betalte nesten 200 milliarder kroner i skatt i årets fire første måneder.


<p><b>FALLER:</b> Skatteinnbetalingene fra olje- og gassprodusentene har gått ned 4,8 milliarder kroner i årets fire første måneder. Likevel øker de totale skatteinnbetalingene, ifølge ferske tall fra SSB: </p>

FALLER: Skatteinnbetalingene fra olje- og gassprodusentene har gått ned 4,8 milliarder kroner i årets fire første måneder. Likevel øker de totale skatteinnbetalingene, ifølge ferske tall fra SSB: 

Selv om skatteinnbetalingene fra oljeselskapene går kraftig ned, innkasserer staten, kommunene og fylkene mer penger i skatt i år.

Skatteregnskaps-statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i de totale skatteinnbetalingene i årets fire første måneder på 1,2 prosent til 273,5 milliarder kroner.

Økningen kommer til tross for at skatteinnbetalingene fra olje- og gassprodusentene har gått ned 4,8 milliarder kroner.

Av statistikkgrunnlaget fremkommer det at det er du og jeg, altså personlige skatteytere, som har dekket skattetapet for finansminister Siv Jensen.

Så mye betaler vi

Når arbeidsgiveravgiften er regnet med, har nemlig skatteinnbetalingene fra personlige skatteytere økt fra 193,8 milliarder kroner i fjorårets fire første måneder, til 198,9 milliarder kroner i årets fire første måneder.

Det tilsvarer en økning på 2,6 prosent.

Statistikken fra SSB omhandler det som er innbetalt i skatt i årets fire første måneder. Det tallet vil ikke nødvendigvis samsvare med hva som blir faktisk skatteinnbetaling for året.

For selskapers del vil årets skatteinnbetalinger så langt i år være basert på en fastsatt forhåndsskatt basert på en antagelse om årets resultat.

Fallet i skatteinnbetalingene for oljeselskapenes del er trolig påvirket av at forhåndsskatten er basert på lavere oljeprisene enn hva oljeselskapene faktisk har oppnådd så langt i år. I så fall vil skatteinnbetalingene fra denne gruppen øke utover året.

Ikke endelig skatt

For ordinære lønnsmottagere vil årets skatteinnbetalinger være basert på skattekortet som ble laget før jul. Disse er basert på historiske data. Dersom eksempelvis rentenivået har endret seg i forhold til nivået som var lagt til grunn for skattekortene, vil det endre den samlede størrelsen på fradrag for gjeldsrenter og dermed også faktisk skatt.

I tillegg er det en usikkerhetsfaktor hvorvidt Skatteetaten har klart å beregne effektene av omleggingen av skattesystemet med redusert nettoskatt og økt bruttoskatt på lønn- og pensjonsinntekter.

Omfanget av skatteinngangen forteller ikke nødvendigvis noe om utviklingen i skattenivået. Økt sysselsetting og høy inntektsvekst kan gi høyere skatteinngang, selv om skattenivået er uendret eller redusert.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå