SSB spår eksport-boom

Tradisjonell vareeksport vil veie opp for oljebremsen, tror SSB.

<p><b>GLAD LAKS:</b> SSB spår et godt år for eksportbedrifter som produsere noe annet enn olje og gass.<br/></p>

GLAD LAKS: SSB spår et godt år for eksportbedrifter som produsere noe annet enn olje og gass.

Fallet i oljeinvesteringene blir større enn fryktet i år, men oppgangen for tradisjonell vareeksport blir langt sterkere enn man tidligere sett for seg.

Det er hovedbudskapet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) i «Økonomiske analyser 1/2015» som ble lagt frem torsdag formiddag.

- Reverseringen av todelingen i norsk økonomi vil fortsette i 2015, sier administrerende direktør Torbjørn Hægeland i SSB under presentasjonen.

Fire år med oljefall

SSB tror den økonomiske veksten i Fastlands-Norge vil havne på 1,1 prosent i år.

Det er en oppjustering fra 1,0 prosent i prognosen SSB utarbeidet i begynnelsen av desember i fjor.

I 2016 og 2017 tror SSB at veksten blir på 2,2 og 2,4 prosent.

Oppjusteringen kommer til tross for at SSB nå tror oljeinvesteringene vil falle med 15,9 prosent i 2015, mens de i desember så for seg et fall på 12,8 prosent.

SSB nedjusterer også anslagene for utviklingen i oljeinvesteringene i årene som kommer.

I 2016 blir fallet på 8,1 prosent, mens fallet i 2017 og 2018 blir på henholdsvis 2,3 og 0,1 prosent.

Med andre ord ser de for seg fire år med fall for landets viktigste næring.

Eksport-hopp

Men på den annen side oppjusterer de anslaget forveksten i eksport av tradisjonelle varer fra 3,1 prosent til hele 5,1 prosent.

Den svake kronekursen har gjort at eksportbedrifter har fått styrket sin konkurranseevne i forhold til utlandet betydelig.

«Bedringen av Norges konkurranseevne ved et varig oljeprisfall avhenger fundamentalt av at vi har beholdt en selvstendig valutakurs. Normalt faller den når petroleumsinntektene faller,» heter det i rapporten fra SSB.

Advarer mot politiske tiltak

Hægeland advarer mot politiske støttetiltak til petroleumsvirksomheten som en direkte følge av oljeprisfallet.

Oljeprisfallet representerer ingen kriser, mener han, og viser til flere støtdempere i norsk økonomi.

- En konsekvens av oljeprisfallet er at omstillingen har begynt, sier Hægeland.

SSB poengterer at bedringen avhenger av at partene i arbeidslivet aksepterer at lønnsveksten ikke får spise opp effekten av kronesvekkelsen.

Med andre ord maner Norges offisielle «prognosebyrå» om at moderat lønnsoppgjør.

Nedjusterer lønnsvekst

I noen grad tror SSB at partene har tatt signalene om behovet for et moderat lønnsoppgjør ved at de senker prognosen for årslønnsveksten fra 3,1 til 2,9 prosent i år.

SSB nedjusterte i «Økonomiske analyser 6/2014», som ble lagt frem i begynnelsen av desember, anslagene for norsk økonomi kraftig som følge av oljeprisfallet og reduksjonen i oljeinvesteringene.

Etter den analysen har oljeprisene falt ytterligere. I tillegg har kronekursen svekket seg, særlig mot amerikanske dollar. Rentenivået i landene rundt oss har falt, noe også norske pengemarkedsrenter har gjort.

- Utlendinger reiser hjem

Selv om bedringen i norsk tradisjonell eksportindustri i noen grad oppveier for effektene av fallet i oljeaktiviteten spår SSB økning i arbeidsledigheten.

Men økningen i ledigheten kunne vært, om det ikke var for de mange utlendingene i norsk næringsliv.

«Blant dem som mister jobben er det en del utlendinger som reiser hjem, og mange som finner annet arbeid relativt raskt. I vår prognose passerer arbeidsledigheten en topp i 2016 på 4,1 prosent,» heter det i rapporten.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå