SSB spår fete lønnsoppgjør

Folk flest kan belage seg på å få betydelig mer i lommeboka de neste fire årene.

MER Å RUTTE MED: SSB tror lønningene til Ola og Kari skyter fart i 2014 og 2014.
MER Å RUTTE MED: SSB tror lønningene til Ola og Kari skyter fart i 2014 og 2014.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer med en gladmelding i sine siste økonomiske analyser, som presenteres torsdag formiddag.

Landets offisielle statistikere har regnet seg frem til at lønnsveksten snart kommer til å  skyte fart.

I 2012 og 2013 tror SSB at gjennomsnittlig årslønn vil stige med henholdsvis 3,6 prosent og 3,7 prosent. I 2014 gjør veksten et byks til 4,4 prosent, og så til 4,9 prosent i 2015.

I 2011 steg lønnene med omtrent 4,3 prosent, ifølge SSBs siste anslag.

«I 2014 tiltar årslønnsveksten igjen. Da øker industriproduksjonen forsiktig samtidig som veksten i resten av økonomien er klart høyere enn i dag,» skriver SSB i rapporten.

Sterk kjøpekraft

Forrige gang SSB la frem økonomiske prognoser, i desember, ble det regnet med 4,2 prosents årlig lønnsvekst i 2014.

SSB legger i den ferske rapporten vekt på at nordmenn har hatt en enorm lønnsvekst og oppgang i kjøpekraften siden oljemilliardene begynte å komme inn i økonomien fra 1970-tallet.

I 1970 lå Norges kjøpekraftkorrigerte bruttonasjonalprodukt 5 prosent under gjennomsnittet i OECD-landene.

«I 2010 lå det 70 prosent høyere. Det meste av denne særnorske veksten har kommet etter 1990,» skriver SSB.

Fra 1991 til 2011 har kjøpekraften av den disponible inntekten økt med 120 prosent.

LES OGSÅ: Maner til solidarisk lønnsoppgjør

Stabil reallønnsvekst

Reallønnsveksten, det vil si lønnsvekst korrigert for generell prisvekst i samfunnet, kommer imidlertid ikke til å skyte fart, tror SSB.

Det skyldes at prisveksten, som i dag er svært lav, snart vil komme tilbake til mer normale nivåer.

Fra 2010 til 2011 steg prisene (konsumprisindeksen, KPI) med 1,2 prosent i Norge.

«Økt lønnsvekst og økte internasjonale priser bringer KPI-veksten opp til 2,1 prosent i 2014 og 2,6 prosent i 2015,» skriver SSB.

LES OGSÅ: – Vi må holde tilbake lønnsveksten

Oppjusterer BNP-forventning

Torsdag viste ferske tall at bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge vokste med 2,6 prosent i året på slutten av 2011.

SSB tror også BNP vil stige de neste årene, om enn i lav fart.

I 2012 regner SSB med at den norske fastlandsøkonomien vil vokse 2,7 prosent, så 2,8 prosent i 2013 og deretter 3,4 prosent i både 2014 og 2015.

Det betyr at SSB er blitt ørlite mer optimistiske på vegne av norsk økonomi siden desember-prognosen.

LES OGSÅ: Norges økonomi vokser tregere enn Norges Bank ventet

På forsiden nå