Industriproduksjonen økte i oktober

Den norske industriproduksjonen økte som ventet med 0,7 prosent i oktober, takket være økt aktivitet innen bygging av skip og oljeplattformer. En bred nedgang i august holder fortsatt det mer langsiktige nivået nede.


<p>Illustrasjonsbilde fra Westcon Yards i Ølensvåg, der plattformdekket til Aasta Hansteen ankom den 30. november.</p>

Illustrasjonsbilde fra Westcon Yards i Ølensvåg, der plattformdekket til Aasta Hansteen ankom den 30. november.

Den norske industriproduksjonen økte med 0,7 fra september til oktober, ifølge ferske SSB-tall.

Mens veksten innenfor næringsmidler og drikkevarer var på 0,3, og metall- og maskinindustri falt med henholdsvis 0,1 og 0,3 prosent, sørger olje- og maritim-relaterte sektorer at det ble en vekst likevel.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var veksten 2,1 prosent til oktober, mens veksten innen bygging av skip og oljeplattformer var på hele 2,9 prosent.

– Veksten innenfor bygging av skip og oljeplattformer i oktober kan knyttes til store enkeltprosjekter hos noen toneangivende produsenter, skriver SSB som forklaring på oppgangen.

DNB Markets-økonom Magne Østnor skrev i en oppdatering torsdag morgen at de ventet en oppgang i industriproduksjonen på 0,3 prosent, mens konsensusforventningen var på at veksten skulle ende på 0,7 prosent.

– Etter et oppsving industriproduksjonen her hjemme tidligere i år, har trenden snudd i negativ retning. Ordreinngangen har dessuten falt, skrev Østnor og påpekte at utviklingen i industriproduksjonen har svingt mye i år.

Den beskrivelsen er Joachim Bernhardsen i Nordea Markets enig i:

– Industriproduksjonen hoppet opp med 2,6 prosent måned for måned i september etter et kraftig fall måneden før. Det belyser godt hvor forsiktig man må være med å tolke de månedlige industritallene – de svinger mye, skrev Bernhardsen i en oppdatering torsdag morgen.

– Særlig lavt i august

Selv om industriproduksjonen steg fra september til oktober, er det likevel en nedgang på 2,3 prosent hvis man sammenligner tremånedersperioden mai-juli til august-oktober.

Det er nedgangen i metallindustri og olje/shipping på henholdsvis -1,1 og -1,8 som bidrar til det.

SSB påpeker at nedgangen i tremånedersperioden skyldes en bred nedgang, som særlig slo inn i august.

– Det samlede fallet i industrien er knyttet til lav produksjon innenfor både petroleumsrettet og annen industri, skriver SSB og legger til:

– Noe av fallet blir dempet av vekst innenfor næringsmiddelindustrien. Denne økningen henger sammen med høy aktivitet innen foredling og konservering av fisk.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå