Sterkeste vekst på nær fire år

Norsk økonomi er i ferd med å riste av seg oljebremsen, viser ferske tall fra SSB.


<p><b>FORTSETTER VEKSTEN:</b> Norsk økonomi svinger oppover etter to og et halvt år med svak vekst.</p>

FORTSETTER VEKSTEN: Norsk økonomi svinger oppover etter to og et halvt år med svak vekst.

Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, justert for sesongvariasjoner.

Det viser nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde torsdag morgen.

SSB justerer samtidig opp veksten for første kvartal fra 0,6 prosent til 0,7 prosent. 

Man må tilbake til andre halvår av 2013 for å finne en lignende veksttakt i norsk økonomi. Den gang hadde man to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.

Det var på forhånd ventet at den solide veksten fra første kvartal skulle fortsette. Norges Banks estimat var en vekst på 0,6 prosent, noe som også var konsensus og Nordeas anslag. DNB og Handelsbanken ventet en vekst på 0,7 prosent.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener nasjonalregnskapet gir nok en bekreftelse på at norsk økonomi henter seg inn raskere enn mange fryktet.

– Dette er enda litt bedre enn vi hadde ventet. Det er bra vekst i produksjonen, og i tillegg ble veksten i forrige kvartal oppjustert. Det er bra vekst i etterspørselen også, spesielt privat forbruk.

 <p><b>SER BRA VEKST:</b> Analytiker Erik Bruce i Nordea markets.</p>

SER BRA VEKST: Analytiker Erik Bruce i Nordea markets.

Også årsveksten i 2015 og 2016 oppjusteres av SSB til henholdsvis 1,4 og 1 prosent.

Oppgang i vareforbruket

SSB skriver at det i hovedsak var bygge- og anleggsvirksomhet som trakk opp også i dette kvartalet, etter jevn og sterk vekst siden første kvartal 2016. Også i kraftforsyning økte aktiviteten, mens den gikk litt ned i tradisjonelt fiske og akvakultur.

Husholdningenes konsum økte med 1,2 prosent, etter å ha økt med 0,6 prosent kvartalet før. Varekonsumet hadde i andre kvartal sterkeste veksten siden 2013.

Og for industri og bergverk totalt viser de foreløpige tallene en vekst i bruttoproduktet på 0,3 prosent.

«Dette er tredje kvartal på rad med vekst i industrien etter to år med nedgang. De fleste områder viser en tendens til økning,» skriver SSB i pressemeldingen om nasjonalregnskapstallene.

SSB melder om bred oppgang i varekonsumet, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer.

Men fall i kjøp av biler på 1,5 prosent gjør imidlertid at oppgangen i varekonsumet dempes.

Vekst i sysselsettingen

Nasjonalregnskapstallene vitner også om at sysselsettingen gjør et hopp etter to år med beskjeden vekst.

Foreløpige beregninger viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer i andre kvartal.

– Arbeidsmarkedet i Norge er i klar bedring. Det er også viktig for at forbruksveksten holder seg oppe, forklarer Bruce.

Økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets sier veksten i sysselsettingen stemmer med vekstbildet i norsk økonomi.

– Samtidig er vi fortsatt i en oppgangskonjunktur, og det er mye å hente inn igjen fra noen svakere år, legger hun til.

 <p><b>VENTET VEKST:</b> Økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at veksten blant annet drives av en sterk oppgang i vareforbruket i andre kvartal.</p>

VENTET VEKST: Økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at veksten blant annet drives av en sterk oppgang i vareforbruket i andre kvartal.

Økonomien sendt til null

Det har vært noen magre år i norsk økonomi etter at oljebremsen for alvor skylte inn over landet i slutten av 2014.
Bakteppet var et kraftig investeringsfall på norsk sokkel, kombinert med oljeprisstupet. Usikkerheten var stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi.
Og konsekvensene kom raskt til syne, blant annet i form av kraftige jobbkutt hos oljerelaterte bedrifter og påfølgende økende arbeidsledighet.
Det sendte også veksten i norsk økonomi helt ned til null.

Samtidig har skadevirkningene blitt noe dempet av en kraftig svekket kronekurs og kraftig økning i offentlige utgifter.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå