SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort

Slik forklarer statistikkbyrået at det blir så mange flere av oss i dette århundret.


<p><b>PRESSOMRÅDE:</b> I Oslo har befolkningsveksten vært skyhøy. Her nyter folk sol, sommer og bading på Sørenga.</p>

PRESSOMRÅDE: I Oslo har befolkningsveksten vært skyhøy. Her nyter folk sol, sommer og bading på Sørenga.

Det tok 37 år for Norges befolkning å gå fra fire til fem millioner. Det skjedde i 2012. Nå teller vi allerede 5,2 millioner - og i nye befolkningsframskrivinger fremlagt tirsdag spår SSB at vi når seks millioner innbyggere like etter 2030.

Det vil bli den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien, ifølge statistikkbyrået.

- Det er en rask vekst i både nordisk og europeisk sammenheng, sier seniorrådgiver Marianne Tønnesen, som er ansvarlig for de nye SSB-prognosene.

Syv millioner innen 2060

Slik blir årene fremover i SSBs nye hovedscenario:

  • Vi passerer seks millioner like etter 2030.
  • Videre vil befolkningsveksten fortsette, men ikke like bratt. Innen 2060 passerer vi syv millioner innbyggere.
  • Og før 2090 har folketallet rundet åtte millioner.

Forklaringen på folkeveksten finnes i en bunke med ulike forutsetninger, som hver for seg også må beregnes. Blant annet anslår SSB fruktbarheten i ulike regioner, levealder, flyttemønster og nettoinnvandring.

Kort oppsummert er det særlig innvandring og gjennomsnittlig levealder som spås kraftig vekst fremover.

Innvandringsdobling

Her er hovedanslagene som ligger bak SSBs befolkningsframskriving:

  • Hver kvinne føder i snitt 1,7 barn. Det gir samme fruktbarhet som i dag.
  • Levealderen øker med cirka syv år for menn og fem år for kvinner mot 2060. Det betyr en ny eldrebølge: SSB forventer at hver femte person er 70 år eller mer i 2060.
  • Dagens flyttetrender fortsetter, med økt folkepress i sentrale strøk - særlig storbyene.
  • Og det blir stadig flere innvandrere: I midten av 2040-årene tror SSB antallet er doblet, fra dagens 700.000 til 1,4 millioner. Nettoinnvandringen ventes å ligge på mellom 25.000 og 30.000 i året.

SSB knytter imidlertid svært høy usikkerhet til egen innvandringsprognose. De bemerker at nettoinnvandringen kan få plutselige svingninger, blant annet som følge av endring i asylsituasjonen og politiske skifter.

Spår sterk Oslo-vekst

SSB tror folkeveksten først og fremst vil vise seg i sentrale strøk, og at spesielt folketallet i storbyene vil vokse mye. Her er et utvalg med SSBs prognose for folketall innen ti år:

OSLO: 700.000 innbyggere

BERGEN: 300.000 innbyggere

TRONDHEIM: 200.000 innbyggere

Oslo spås den høyeste veksten. Innen 2040 tror SSB folketallet ligger på 854.000, med en vekst på 30 prosent fra i dag. I dag er folketallet 658.390.

- Vi forventer også en kraftig vekst i mange av kommunene som ligger i nærheten av storbyene, skriver SSB i en melding som følger de nye framskrivingene.

Oppjustering

Det er to år siden SSB sist la frem sin omfattende analyse for hvordan den norske befolkningensutviklingen vil bli i overskuelig fremtid.

Det var i 2014, og den gang la SSBs tallknusere til grunn en nasjonal befolkningsøkning til 5.450.106 personer innen 2020 i sitt hovedalternativ. SSB opererer med to alternative scenarioer, men dette scenarioet er, som navnet tilsier, hva de tror er mest sannsynlig.

Innen 2060 trodde byrået Norge ville telle 6.868.230 personer. Nå tror der fasiten vil vise over syv millioner, så dette innebærer en oppjustering.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå