SSB venter høyere rente, sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi

Den moderate oppgangen i norsk økonomi vil fortsette, tror SSB, som venter at oljeinvesteringene skal kraftig opp neste år.


<p><b>OPPGANG:</b> Norsk økonomi vokser vil vokse moderat fremover, tror SSB.</p>

OPPGANG: Norsk økonomi vokser vil vokse moderat fremover, tror SSB.

Etter at norsk økonomi har kommet ut av oljenedturen er det ifølge SSB nå en «moderat konjunkturoppgang», og statistikkbyrået venter at oppgangen i økonomien fortsetter i et moderat tempo.

Det skriver SSB i den siste utgaven av rapporten «konjunkturtendensene», som legges frem torsdag.

Der anslås det at veksten i fastlandsøkonomien stiger til 2,7 prosent neste år, før den avtar i 2020 og 2021.

Samtidig venter statistikkbyrået en arbeidsledighet på 3,8 prosent i 2019 og 2020, før den går ned til 3,7 prosent i 2021.

– Starten av oppgangen var preget av ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, lønnsmoderasjon og svak valutakurs. Fremover venter vi at finanspolitikken blir nøytral, rentene øker, lønnsveksten tar seg opp og kronekursen vil styrkes noe, skriver SSB.

Norges Bank satt i september opp styringsrenten for første gang på flere år, til 0,75 prosent. SSB venter fem rentehevinger til innen utgangen av 2021, hver på 0,25 prosentpoeng.

Ser vekst i oljeinvesteringene

Det som trekker opp er vekst i oljeinvesteringene og en beskjeden konjunkturoppgang internasjonalt, ifølge SSB.

Etter at nedgangen i oljeinvesteringene flatet ut og investeringene deretter har steget noe i det siste venter SSB videre oppgang fremover.

– Selv om oljeprisen har falt en del siden starten av oktober vil lavere kostnader, og forventninger om en oljepris på i overkant av 60 dollar fatet, gjøre mange petroleumsinvesteringer lønnsomme i årene som kommer.

I år legges det til grunn en investeringsvekst på 3,1 prosent, før SSB venter en kraftig vekst i oljeinvesteringene på 13,2 prosent neste år. Deretter følger to år med nærmere nullvekst i oljeinvesteringene, om byrået får rett.

Venter kronestyrking

Statistikkbyrået legger til grunn at kronen skal styrkes seg noe de nærmeste årene.

– Det svake nivået på kronen nå og forventninger om at oljeprisen holder seg over 60 dollar fatet taler for at kronen vil styrke seg. I tillegg venter vi en noe raskere renteoppgang sammenlignet med forventningene i markedet, skriver byrået.

SSB venter at kronen vil gå fra 9,6 mot euroen til rundt 9,2 i 2021. Det er likevel en historisk sett svak krone.

– Selv om en slik kronestyrking vil være med å dempe konjunkturoppgangen gjennom å svekke konkurranseevnen for konkurranseutsatte virksomheter, vil kronen fremdeles være rundt 10 prosent billigere enn den gjennomsnittlige kronekursen målt mot euro siden innføringen av valutaen i 1999.

Statistikkbyrået legger også til grunn at boligprisene vil stige med 1,6 prosent i år og 1,4 prosent i 2019, før veksten blir på 1,2 prosent i 2020 og 0,6 prosent i 2021.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå