Stang langer ut mot Gusevik

Oslos ordfører Fabian Stang mener investor og Arbeiderpartimann Ove Gusevik har forsøkt å slå politisk mynt om en gammel rettsak rundt et småbruk.

Det er striden om et lite småbruk i Sørkedalen, som med Stangs hjelp ble overtatt av godseier Carl Otto Løvenskiold i 2003, som er årsaken til munnhuggeriet mellom de to Oslo-politikerne, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Løvenskiold kjøpte småbruket svært billig fra en eldre mann på 80 år.

Anklaget for å opptre uetisk

Stang har blitt anklaget for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk i saken, men den er nå avsluttet etter å ha vært igjennom to klageinstanser.

Ordføreren er av den oppfatning at det i politiske kretser har vært drevet en svertekampanje mot han i saken.

- Vanskeligere å være advokat i politikken

-Det er en utfordring å få advokater til å stille opp i politikken når noen gjør sånne ting som dette her. Dette har vært rent politisk spill, sier Stang som ifølge DN mener at Gusevik har regissert anklagen mot han.

-Det er ingen tvil om at han stod bak. Det tror jeg han selv vil bekrefte, sier Stang.

- Stang har livlig fantasi

Det gjør derimot ikke Gusevik, som mener Oslos ordfører har litt for livlig fantasi i denne saken.

-Fabian Stang vet utmerket godt at jeg ikke har noe med klagen å gjøre, sier han til DN og avviser at det er noe politisk spill inne i bildet.

Samtidig er Gusevik klar på at Stang her har opptrådt klandreverdig som advokat ved å hjelpe Løvenskiold med handelen.

Investoren har i det siste blitt mest kjent som en tredjedel av selskapet Unionen, og som sammen med kjendisinvestorene Øystein Stray Spetalen og Petter Stordalen har forsøkt å komme seg inn i Norske Skog.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå