Staten tjener 750 mill. mindre på røykerne enn for fire år siden

40 prosent av all røyken handles utenfor Norge - staten taper.

<p><b>BAK LUKKEDE DØRER:</b> I 2010 ble det forbudt å selge synlig tobakk i butikkene.<br/></p>

BAK LUKKEDE DØRER: I 2010 ble det forbudt å selge synlig tobakk i butikkene.

Norske bedrifter og forbrukere betaler hvert år inn flere hundre milliarder kroner i diverse avgifter til staten.

Faktisk utgjør avgiftene cirka en fjerdedel av statens totale inntekter, som summerer seg til 1.228 milliarder kroner når finansinntekter er trukket fra.

Fra 2011 til 2012 økte de innbetalte avgiftene fra 318 til 332 milliarder kroner.

Men ikke alle avgiftene øker.

Innbetalte avgifter på tobakkvarer går nemlig gradvis nedover - i motsetning til nesten alle de andre avgiftene staten tjener penger på.

I 2012 ble det betalt inn 7,3 milliarder kroner i tobakkavgifter til staten.

Dette er 170 millioner kroner mindre enn året før, men hele 750 millioner kroner mindre enn for fire år siden.

LES OGSÅ: Tobakksgigantene: Skjuling av tobakk har ingen effekt

22 avgiftskategorier

Totalt er det 22 ulike typer avgifter eller kategorier for avgifter i statens regnskap over inntekter og utgifter.

<p>Tidligere denne uken skrev E24 om hvordan 1.228 milliarder kroner fordeler seg i ulike skatte- og avgiftskategorier.</p><p><b>LES OGSÅ: <a class="" href="http://www.e24.no/article/20351771" title="S&#xE5; mye betaler Norge i skatt">Så mye betaler Norge i skatt</a></b><br/></p><p><br/></p>

Tidligere denne uken skrev E24 om hvordan 1.228 milliarder kroner fordeler seg i ulike skatte- og avgiftskategorier.

LES OGSÅ: Så mye betaler Norge i skatt


I de fleste av disse kategoriene øker innbetalingene jevnt og trutt hvert år.

Det skyldes blant annet at satsene på enkeltavgifter stiger fra år til år. Noen av de avgiftsbelagte produktene øker også en god del i konsumert og produsert volum fra ett år til et annet.

Fra 2011 til 2013 er det også et par andre avgifter som går tilbake.

Men der en nedgang i innbetalte bensinavgifter på 311 millioner kroner har en motsats i en økning på innbetalte dieselavgifter på 531 millioner kroner, er det ikke lett å se hvor tobakkpengene har blitt av.

(Saken fortsetter under tabellen):

<p>Alle statens inntekter fra avgifter i 2011 og 2012, millioner kroner. Den siste kolonnen viser endringen fra 2011 til 2012.<br/></p>

Alle statens inntekter fra avgifter i 2011 og 2012, millioner kroner. Den siste kolonnen viser endringen fra 2011 til 2012.

Færre røykere

Noe av grunnen til at de innbetalte avgiftene til staten går ned, er at færre røyker.

Ifølge Helsedirektoratets «røyketall» var 16 prosent av befolkningen daglige røykere i 2012. Tilsvarende andel i 2009 var på 21 prosent.

Andelen som røyker av og til var henholdsvis på 10 og 9 prosent.

Samtidig ser man en økning i antallet daglige snusbrukere, fra 6 prosent av befolkningen i 2009 til 9 prosent av befolkningen i 20012.

Avgiftssatsen på snus er en god del lavere enn på sigaretter, sigarer og rulletobakk, så dette forklarer også noe av nedgangen.

LES OGSÅ: Vi suser av gårde på svenskehandel

Sterk økning i avgiftssatsen

Er det så slik at tobakkavgiftene er blitt satt ned? Nei, tvert imot.

For der de fleste avgiftene justeres fra år til år med forventet prisøkning, har satsen på både sigarett, sigar og snusavgiftene hatt en ganske voldsom økning.

I samme periode som statens inntekter fra tobakksavgifter har falt med 750 millioner på fire år, har avgiftssatsene på ulike tobakkprodukter nemlig blitt satt opp med mellom 18 og 24 prosent.

Det er dermed ikke på grunn av at avgiften i seg selv har blitt mindre at summen minker.

Og ikke er det penger som har gått opp i røyk. Eller er det?

Sterk økning i kjøp utenlands

En stor medvirkende årsak til at statens inntekter fra tobakkavgifter går ned, er også at folk i mye større grad kjøper tobakkprodukter utenfor Norges grenser.

LES OGSÅ: Tobakksmugling i Spania har eksplodert

Ifølge Karl Erik Lund, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning, ser man at det såkalt uregistrerte forbruket av tobakk har gått kraftig opp.

Mens folk handlet omkring 10 prosent av tobakkvarene sine i utlandet på begynneslen av nittitallet, er dette tallet nå oppe i 40 prosent.

-Det er ikke bare nedgang i røykingen som gjør at inntektene går ned, sier Lund til E24.

LES OGSÅ:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå