Statistisk Sentralbyrå fraråder å fjerne rentefradraget

Norges tallknusere er bekymret for boligprisene, men sier nei til drastiske tiltak.

FULL FART: Den sterke boligprisveksten bekymrer SSB.
FULL FART: Den sterke boligprisveksten bekymrer SSB.

«I våre prognoser anslår vi at boligprisveksten blir om lag 6 prosent årlig framover», skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) i sitt siste økonomiske utsyn som ble presentert torsdag.

Byrået gir - i likhet med Norges Bank - klart uttrykk for at den kraftige veksten i boligprisene de siste årene, og utsikter til fortsatt vekst, er bekymringsfull.

«Selv om vi ikke ser for oss en snarlig utflating eller fall i prisene, er det viktig å være oppmerksom på de farer som ligger i store prisendringer på bolig», skriver SSB, som også kommer med en klar oppfordring til myndighetene om å gjennomføre tiltak som kan begrense prisveksten.

Byrået peker på at gjeldsbelastningen hos husholdningene nå er større enn ved inngangen til boligkrisen på slutten av 1980-tallet.

«Gjeld som andel av disponibel inntekt var i 2011 205 prosent, mot 165 prosent i 1988...», skriver SSB i rapporten.

Vil fjerne rentefradraget

Rett før jul lanserte tenkesmia Civita en radikal tilnærming for å tøyle veksten i boligprisene - å fjerne rentefradraget for boliglån.

Les også redaktør Per Valebrokks kommentar om forslaget: Et nytt skatteforslag til å legge i skuffen.

Statistisk Sentralbyrå er ikke begeistret for Civitas ide, og uttrykker klart skepsis mot forslaget.

Byrået peker på at en fjerning av rentefradraget vil resultere i et kraftig utgiftshopp for folk flest.

«Det vil isolert sett øke lånekostnadene med nær 40 prosent og dermed være et kraftig virkemiddel», skriver SSB.

Det pekes også på at forslaget vil medføre et større skille i skattelegging av bolig og annen kapital.

«I tillegg vil forslaget reise mange problemer knyttet til grensedragningen mellom boliggjeld og annen gjeld, og innebære forskjellsbehandling mellom de som kan egenkapitalfinansiere boligen og de som må ta opp lån», står det å lese i «Økonomisk Utsyn».

Et riktig skritt

Selv om byrået er skeptisk til forslaget fra Civita, er det like fullt tilhenger av en skjerpet beskatning av boliger.

«Det er viktig at myndighetene vurderer og gjennomfører tiltak som demper prisveksten, slik at en kan begrense risikoen for fall i boligprisene. Vi har nevnt at en skjerping i boligbeskatningen vil kunne bidra til dette», skriver SSB.

Finanstilsynet har nylig innført nye krav til egenkapital for boligkjøp. Det kreves nå 15 prosent egenkapital, mot 10 prosent før.

Selv om det legges til grunn at boligprisene vil stige med seks prosent i året, tror SSB at dette har en begrensende effekt. Uten denne regelendringen ville veksten blitt høyere, mener byrået.

Les også:

På forsiden nå