Dropper nye investeringer innen havbasert vindkraft

Etter at regjeringen ga Statkraft mindre penger å rutte med dropper selskapet investeringer i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. Også internasjonale prosjekter er i faresonen.


<p><b>STOPP:</b> Statkraft kommer ikke til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. </p>

STOPP: Statkraft kommer ikke til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft. 

Statkraft, hvor staten er hovedeier, skulle egentlig slippe utbytte i 2016-2018, for å få kunne spare opp midler til investeringer.

Men da de borgerlige partiene på tampen ble enige om statsbudsjettet for neste år, skulle nye midler fra utbytte fra statlige selskaper bidra – deriblant Statkraft.

Selskapet planla i utgangspunktet å bruke ti milliarder kroner de neste årene på vindkraft-, vannkraft og fjernvarmeprosjekter.

– Ikke mulig

Nå har Statkraft AS tilpasset investeringsplanen til de nye finansielle rammene.

Den største endringen er at Statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havbasert vindkraft, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

– De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Investeringsplanen er tilpasset for å balansere målet om lønnsom vekst innen fornybar energi med Statkrafts finansielle soliditet.

– Hvilke konkrete prosjekter er det som nå skrotes?

– Det vi konkret gjør nå er at vi sier vi vil ikke investere i nye havvindprosjekter. Dette gjelder «Triton Knoll» og «Doggerbank», forteller Thomas Geiran, investorkontakt i Statkraft, til E24 –  som sier Statkraft fremover vil vurdere hva vi gjør med eierandelene innen offshore vind.

– Hvilken forventet avkastning er det på disse prosjektene?

– Det kan jeg ikke si, svarer Geiran – men som forteller at prosjektene har hatt god lønnsomhet i offshore-satsningen til Statkraft.

Mindre satsning internasjonalt

Ifølge Statkraft kan også enkelte internasjonale vannkraftprosjekter bli utsatt.

– Hvilke prosjekter er dette være snakk om?

– Vi har noen prosjekter i Sør-Amerika som vi ser på . Dette gjelder prosjektene Osorno og Los Lagos, sier Geiran til E24.

«Det vil være opp til selskapet å ta stilling hvordan investeringsplanen skal tilpasses de finansielle
rammene, men det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres», sto det å lese i vedlegget til den borgerlige enigheten om statsbudsjettet 2016, under avsnittet om at Statkraft ikke tilføres fem milliarder kroner gjennom reduserte utbytter likevel.

Dermed er det fra politikerne lagt føringer i retning av at prosjekter i Norge skal prioriteres i Statkraft.

Miljøvernorganisasjonen Bellona uttalte kort tid etter strupingen av Statkraft ble kjent i slutten av november, at det er essensielt at norske fornybaraktører – både industrielle og utbyggere – rigges til å ta en større del av denne veksten.

– Regjeringen legger føringer på at Statkraft skal prioritere fornybar kraft i Norge. Det kan virke negativ inn på spennende og lønnsomme nysatsninger som solkraft i India og havvind i Storbritannia, sa Runa Haug Khoury, seniorrådgiver for energi og industri i miljøstiftelsen Bellona, til E24 i november.

Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima, uttalte på samme tid at Statkrafts utenlandsinvesteringer er en del av Norges viktigste bidrag for å bekjempe klimaproblemene.

– Utbygging av fornybar energi utenfor Norges grenser er det viktigste Norge kan bidra med for å bidra til reduserte klimautslipp globalt, skriver han.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå