Statnett selger Nord Pool

Amerikanske Nasdaq OMX sikrer seg kraftbørsen Nord Pool.

			Lysaker: Utslippsbørsen Nord Pool på Lysaker selger EU-tillatelser til å forurense. Tillatelser for mer enn hele Norges utslipp er innom utslippsbørsen i løpet av året.Bildet: Adm. direktør Torger Lien (bak) og megler Anne-Marit Rudby holder orden på handelen med utslippstillatelser på kraftbørsen Nord Pool.
Lysaker: Utslippsbørsen Nord Pool på Lysaker selger EU-tillatelser til å forurense. Tillatelser for mer enn hele Norges utslipp er innom utslippsbørsen i løpet av året.Bildet: Adm. direktør Torger Lien (bak) og megler Anne-Marit Rudby holder orden på handelen med utslippstillatelser på kraftbørsen Nord Pool.

Norske Statnett og den svenske motsatsen Svenska Kraftnät har solgt Nord Pool til Nasdaq OMX.

Det opplyser selskapene i en pressemelding onsdag.

- God utvikling

- Virksomheten har hatt en veldig god utvikling etter at vi startet den, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Tor Inge Akselsen til E24, og viser til at resultatet i Nord Pool har skutt i været de siste årene.

- Nå hadde den imidlertid kommet opp på et nivå der både vi og svenske Kraftnät mente at den bedre kunne videreutvikles av andre, fordi dette ligger et stykke unna vår kjernevirksomhet.

Geir Reigstad, sjef for Nasdaq OMX Commodities, mener kjøpet fra de norske og svenske kraftaktørene kan åpne dører for selskapet.

- Transaksjonen har et sterkt strategisk rasjonale med å forene kraft- og karbonderivater og clearingvirksomhet i det samme konsernet, noe som gir attraktive muligheter, sier Reigstad i en pressemelding.

Benyttet salgsrett

Nasdaq OMX kjøpte i 2008 Nord Pool Clearing og Nord Pool Consulting fra Nord Pool. Akselsen forklarer at onsdagens salg først og fremst er en fullføring av transaksjonene som ble gjort i 2008.

Samtidig som salget i 2008 sikret Statnett og Svenska Kraftnät seg en rett til å selge Nord Pool ASA til Nasdaq OMX på et senere tidspunkt.

- Den gang var det også ønsket om å konsentrere seg om kjernevirksomheten som lå bak salget. Da inngikk vi en avtale som også innebar en såkalt "put option", en rett til å selge Nord Pool ASA. Det var denne retten vi nå fant ut at vi ønsket å benytte.

Akselsen ønsker ikke å røpe hvor mye Statnett tjener på salget, men legger ikke skjul på at salget av den "svært verdifulle virksomheten" har sikret dem en god pris.

- I utgangspunktet utviklet vi denne delen av driften fordi det var nødvendig for å få kraftmarkedet til å fungere godt. Vi var tidlig ute, og dette, i tillegg til at eierne selvfølgelig har gjort en god jobb, har bidratt til at vi har kunnet utvikle en svært verdifull virksomhet. Det er grunn til å tro at eierne er tilfreds med prisen vi fikk både nå og da vi gjorde hovedtransaksjonen.

Salget omfatter imidlertid ikke Nord Pool Spot som driver det fysiske strømmarkedet i Norden.

- Det var viktig for oss å beholde den fysiske spotkursen, da dette ligger midt i vårt kjerneområde, forteller Akselsen.

Naturlig fortsettelse

Også Statsnetts svenske motstykke, Kraftnät, trekker frem fokus på kjernevirksomhet som bakgrunn for salget.

- Salget av det som gjenstår av Nord Pool ASA er en naturlig fortsettelse av salget av clearingvirksomhet, internasjonal derivathandel og konsulentvirksomhet som ble gjort til OMX i slutten av 2007, sier Kraftnäts direktør Mikael Odenberg i en pressemelding.

- Å drive en handelsplass for finansielle instrumenter for elektrisitet hører ikke til Svenska Kraftnäts kjernevirksomhet. Nasdaq OMX har lang erfaring med internasjonale markeder, og kan håndtere de finansielle risikoene som det også innebærer å ekspandere på et konkurranseutsatt marked.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå