StatoilHydro legger seg flate etter utslipp

Stavanger (NTB): StatoilHydro tar på seg all skyld etter oljeutslippet på Statfjordfeltet i desember i fjor.

Selskapet sendte fredag over sin egen granskingsrapport etter oljeutslippet på Statfjordfeltet til Petroleumstilsynet.

- Åpenbare svakheter

Årsaken til bruddet var en kraftig trykkøkning i lasteslangen etter at en ventil lukket raskere enn forutsatt. Dermed sprakk slangen.

– Granskingen har avdekket svakheter både av teknisk og organisatorisk art som vi umiddelbart har grepet fatt i, sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Tore Torvund i en pressemelding.

Grunnen til at oljeutslippet ikke ble oppdaget før det var pumpet rundt 4.400 kubikkmeter er i hovedsak manglende måling av oljestrøm om bord på skipet.

I tillegg hadde ikke personellet som opererte lasteslangen fått god nok opplæring, slås det fast i rapporten.

Ukultur

Miljøstiftelsen Bellona er rystet over rapporten.

- Vi frykter at dette er en indikasjon på selskapets sikkerhetsrutiner, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Ifølge Sæther benyttet mannskapet på lasteskipet ingen instrumenter for å følge med på oljestrømmen inn på båten - de brukte ørene.

- Mange trenger ikke være sivilingeniør for å forstå at det kan gå galt, sier Sæther.

Ikke fulgt opp godt nok

Bakenforliggende årsaker til bruddet i slangen er ifølge StatoilHydro i hovedsak knyttet til manglende bruk av prosess- og risikoanalyser i forbindelse med modifikasjoner og bytte av lasteslange.

Gjennomgang av tidligere hendelser med bøyelastesystemer har vist at en tilsvarende hendelse på Gullfaksfeltet i 2004 heller ikke er fulgt godt nok opp.

I forbindelse med lasting av olje fra Statfjord A til bøyelasteskipet Navion Britannia 12. desember i fjor, oppsto det brudd i lasteslangen. Bruddet førte til utslipp av om lag 4.400 kubikkmeter olje.

Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn kommer med eksterne granskningsrapporter senere.

Les også: - Kan være tidenes nest største utslipp og - StatoilHydro må betale

Til E24-forsiden - få de viktigste økonominyhetene nå

På forsiden nå