Nå betaler oljepengene for hver sjuende krone i statens utgifter

Siv Jensen henter 225,6 milliarder fra Oljefondet for å få statsbudsjettet til å gå opp i 2017. Det betyr at 17,2 prosent av budsjettets utgifter på hele 1.301 milliarder skal dekkes av oljepenger.


<p>1.301 MRD: Det er så mye penger finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen legger opp til å bruke i neste års statsbudsjett. 17,2 prosent av disse skal dekkes av Oljefondet.</p>

1.301 MRD: Det er så mye penger finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen legger opp til å bruke i neste års statsbudsjett. 17,2 prosent av disse skal dekkes av Oljefondet.

E24 fikk torsdag morgen opplyst fra sentrale kilder at regjeringen vil bruke 225 oljemilliarder i neste års statsbudsjett. Nå er summen bekreftet.

Her er de mest sentrale nøkkeltallene for statsbudsjettet 2017:

 • Oljepengebruken: 225,6 mrd, opp fra 205 mrd i år
 • Oljepengene utgjør 3 prosent av Oljefondets antatte verdi ved årsskiftet. Det er til sammenligning med 2,8 prosent av oljeformuen som brukes i årets budsjett.
 • Målt som andel av verdiskapningen som skjer utenom oljesektoren, utgjør oljepengene 7,9 prosent, opp fra 7,5 prosent i år.

 • Denne økningen på 0,4 prosentpoeng er den såkalte budsjettimpulsen, som er Finansdepartementets anslag for hvor stor effekt oljepengene har på veksten i norsk økonomi.

 • Totale inntekter i budsjettet er på 1.179 milliarder kroner
 • Totale utgifter i budsjettet er på 1.301 milliarder kroner
 • Det betyr at oljepengene utgjør 17,2 prosent av statsbudsjettets utgifter. Altså finansierer til neste år oljepengene nesten en firedel av statens pengebruk.
 • Sagt på en annen måte utgjør oljepengene 42.000 kroner per innbygger og hver syvende krone i budsjettet.
 • Heller ikke til neste år regner Siv Jensen med å kunne gjøre nettoinnskudd i Oljefondet. Etter at statens inntekter fra oljenæringen er overført til oljefondet neste år, vil Jensen måtte ta ut alt sammen igjen, pluss ytterligere 121 milliarder kroner til for å dekke underskuddet på statsbudsjettet.
 • Regjeringen budsjetterer med nettoinntekter fra olje- og gassvirksomheten på 138 milliarder kroner.
 • Det gjør at det faktiske underskuddet på statsbudsjettet - og den faktiske overføringen fra Oljefondet - blir på 259 milliarder kroner. Det er likevel 225 milliarder som omtales som «oljepengebruken», for dette tallet er justert for ekstraordinære forhold i økonomien som påvirker budsjettet til neste år.
 • Som en viktig forutsetning i budsjettet legger regjeringen til grunn en oljepris på 376 kroner per fat, det vil si omlag 46,8 dollar med dagens kurs.

Få med deg alle nyhetene om statsbudsjettet i vårt direktestudio. Har du spørsmål om hvordan budsjettet vil påvirke deg og din økonomi, kan du stille spørsmål til eksperter som svarer i vårt nettmøte senere torsdag.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå