Siv Jensen gir litt gass igjen

Også i 2018 legger regjeringen opp til at oljepengebruken skal øke raskere enn økonomien vokser.


<p><b>BRUKER PENGER:</b> Finansminister Siv Jensen (Frp) lanserte statsregnskapet.no tidligere i uken.</p>

BRUKER PENGER: Finansminister Siv Jensen (Frp) lanserte statsregnskapet.no tidligere i uken.

Selv om regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi skal stige til 2,5 prosent neste år, øker den oljepengebruken noe.

Den såkalte budsjettimpulsen, som måler endringen i oljepengebruken målt som andel av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge, er i en pressemelding oppgitt til 0,1 prosentpoeng.

Det er en nedgang fra 0,4 prosentpoeng i år og 0,7 prosentpoeng i fjor, ifølge pressemeldingen. Tallene for budsjettimpulsen for 2017 og 2016 er justert fra anslagene fra revidert nasjonalbudsjett i vår da anslagene var henholdsvis 0,5 og 0,6 prosentpoeng.

Oljepengebruken målt i prosent av Oljefondet er oppgitt til 2,9 prosent, som tilsvarer årets nivå.

Få alt om statsbudsjettet i vårt direktestudio:

Pressemeldingen som Finansdepartementet publiserte klokken 08.00 inneholder ikke opplysninger om oljepengebruken målt i kroner eller hvor stort Oljefond uttaksprosenten måles i forhold til.

DN.no skriver imidlertid at det er en økning på seks milliarder kroner.

– Nøytral finanspolitikk

Selv om altså oljepengebruken øker noe, kaller regjeringen budsjettet for nøytralt.

«Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018. Bruken av oljeinntekter anslås til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent,» heter det i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

Hvordan påvirker statsbudsjettet min økonomi? Skatteekspertene svarer i nettmøte: 

Oljepengebruken har økt kraftig siden årtusenskiftet. Forrige gang regjeringen strammet inn på oljepengebruken var i 2011, og før det i 2006.

I 2000 ble det brukt 15,3 milliarder oljekroner, noe som tilsvarte 1,4 prosent av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge.

Regjeringens ferske anslag i statsbudsjettet
Regjeringens ferske anslag i statsbudsjettet

Dette økte gradvis før oljepengebruken gjorde et hopp i i 2009 for å motvirke effektene av finanskrisen.

Deretter gikk oljepengebruken målt som andel av bruttonasjonalprodukt noe tilbake, før den skjøt fart igjen etter regjeringsskiftet i 2013.

I revidert nasjonalbudsjett for i år ble det anslått en oljepengebruk på 221 milliarder kroner, noe som tilsvarer 7,7 prosent av bruttonasjonalprodukt.

Da de blåblå vant valget i 2013 lå til sammenligning oljepengebruken på 5,2 prosent av bruttonasjonalprodukt.

Både regjeringen og ekspertene tror det blir mindre rom for å øke pengebruken i tiden fremover, med mindre man legger opp til en politikk som tømmer Oljefondet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå