Stoltenberg vil øke norske utslippskutt

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) åpner for å øke Norges utslippskutt og vil samarbeide med de viktigste regnskoglandene for å stanse avskogingen.

			- Norge skal være en pådriver for å øke utslippskuttene, og vi er beredt til å øke kuttene til 40 prosent innen 2020 og vil ha med flest mulig land på det, sier statsminister Jens Stoltenberg.
- Norge skal være en pådriver for å øke utslippskuttene, og vi er beredt til å øke kuttene til 40 prosent innen 2020 og vil ha med flest mulig land på det, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Norge skal være en pådriver for å øke utslippskuttene, og vi er beredt til å øke kuttene til 40 prosent innen 2020 og vil ha med flest mulig land på det, sier Stoltenberg.

Innen 1. februar skal alle landene melde sine konkrete utslippsmål til FN, og statsministeren sier han vil arbeide for at disse blir høyest mulig. Norge har tidligere forpliktet seg til et kutt på 30 prosent innen 2020.

Stoltenberg erkjenner på sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse at forrige helgs klimatoppmøte i København ikke ble noen stor suksess. Blant annet mener han at mangelen på enighet om tallfestede utslippskutt er en åpenbar og klar svakhet ved den inngåtte avtalen.

Vil ha ledende rolle

Redusert avskoging er den raskeste og rimeligste måten å kutte klimautslippene på, og statsministeren ønsker at Norge kan ha en ledende rolle i tida fram mot neste klimakonferanse i Mexico neste år. Allerede har han tatt initiativ til å etablere en klimagruppe med de viktigste regnskoglandene, blant dem Brasil, Indonesia, Guyana, Gabon, Papua Ny-Guinea, og i løpet av våren 2010 vil det bli en egen konferanse i Oslo.

– Avskoging i utviklingsland står i henhold til FNs klimapanel for 17 prosent av de globale klimagassutslippene. Tiltak knyttet til regnskog kan gi en tredel av de utslippskuttene som er nødvendig innen 2020, sier Stoltenberg.

Sykelønnsordningen

Et av de andre store temaene som vil dominere norsk politikk til vinteren er sykefravær og forhandling med partene i arbeidslivet om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Ikke siden 2000 har sykefraværet økt så kraftig som det siste året, men Stoltenberg gjentar at han ikke ønsker å stramme inn sykelønnsordningen.

– Det er en absolutt forutsetning som vi har formidlet til partene, at vi skal videreføre full lønn under sykdom, sier statsministeren.

Han er også innstilt på at en ny avtale ikke skal øke den samlede utgiftene for arbeidsgiverne, men åpner for å se på andre modeller der for eksempel arbeidsgiverne får ansvar for å dekke deler av sykefraværet i en lengre periode enn i dag.

En ekspertgruppe skal vurdere ulike tiltak som kan være med på å snu utviklingen av sykefraværet. Anbefalingene vil danne noe av grunnlaget for drøftelsene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om sykefraværet og avtalen om et inkluderende arbeidsliv. En ny IA-avtale skal være klar innen 1. mars.

Flere nyheter på E24

På forsiden nå