Tamburstuen må sone ett år

Tidligere Ap-statssekretær Trygve Tamburstuen fikk redusert sin fengselsstraff med et halvt år.

Trygve Tamburstuen ble i Oslo tingrett dømt til to års fengsel, med et halvt år gjort betinget.

Nå har Borgarting lagmannsrett redusert den ubetingede fengselsstraffen med et halvt år, slik at Tamburstuen må sone ett år bak murene.

- Nå er de tilbake på det som var min påstand i tingretten, sier Økokrims førstestatsadvokat Petter Nordeng til E24.

Retten la vekt på at saken mot Tamburstuen, som blant annet har vært med på å starte Netcom, har tatt lang tid. Men det ble ikke tatt hensyn til at Tamburstuen har måttet tåle medieomtale av saken.

- Utro mot seg selv

Det var for grov utroskap og brudd på ligningsloven i selskapet Worldcom, der han var styreformann og daglig leder, at Tamburstuen i fjor ble dømt i tingretten.

Retten mente Tamburstuen forsynte seg av verdier for drøye fem millioner kroner i WorldCom som tilhørte selskapet. Disse verdiene stammet i hovedsak fra et ghanesisk mobileventyr som Tamburstuen bygget opp gjennom nittitallet.

Til sitt forsvar, har Tamburstuen derfor hevdet at han i realiteten var utro mot seg selv: Han mener han hadde rett til verdiene som ble overført fra Worldcom.

Dette synet deler hverken tingretten eller lagmannsretten.

Blir ribbet

Det ghanesiske mobiltelefonselskapet som Tamburstuen grunnla og bygget opp, Scancom, var verdt milliarder. Men selv sitter Tamburstuen igjen med fint lite.

Lagmannsretten opprettholder nemlig tingrettens inndragelsesdom på cirka 3,7 millioner kroner og ileggelsen av 25.000 kroner i saksomkostninger.

Les også: Tamburstuen dømt til fengsel (25/9)

På forsiden nå