Treg kontroll av pengevasking

Flere finansieringsselskaper risikerer dagmulkt hvis de ikke nå får på plass elektronisk varsling ved forsøk på hvitvasking av penger.

Hvitvaskingsloven som trådte i kraft for vel fire år siden pålegger alle finansinstitusjoner å ha et elektronisk overvåkingssystem som identifiserer og varsler om mulige forsøk på hvitvasking av penger.

Mange av de aktuelle selskapene har forlengst fått systemene i drift, men langt fra alle.

Nå er Kredittilsynets tålmodighet slutt: 38 selskaper har fått et brev der de bes om enten å bekrefte at systemet er på plass, eller gi beskjed om når det vil være det.

Gjort for lite

- Noen har vært lovlig sent ute. Vi gikk bredt ut fordi vi mener at disse selskapene såpass lang tid etter at loven kom hadde gjort for lite for å oppfylle dens krav, sier seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet.

- Dette er både små og spesialiserte selskaper med et fåtall kunder, og større selskaper som henvender seg til konsumentmarkedet, sier han. Hvilke selskaper det dreier seg om, velger tilsynet å holde for seg selv.

- Den informasjonen kan misbrukes av dem som ønsker å forsøke seg på hvitvasking.

Men lovens krav om elektronisk overvåking er ikke absolutt.

- Selskapene kan få dispensasjon hvis de gjør rede for hvordan de kan utføre kontrollen like godt - eller bedre - med andre fremgangsmåter enn elektronisk varsling. Den elektroniske varslingen gjør mest nytte for seg i systemer med store mengder transaksjoner, sier Aasgaarden.

Som eksempler på hvem som kan få dispensasjon, nevner han selskaper som håndterer et forholdsvis lavt antall større transaksjoner for et begrenset antall kunder.

Følger opp

- Vi kommer til å følge opp selskapene helt til alle har tilfredsstillende løsninger, sier Aasgaarden. Og Kredittilsynet har riset bak speilet: Det heter dagmulkt, og vil bli fastsatt ut fra blant annet selskapets størrelse og antallet transaksjoner.

Samtlige av selskapene som nå må rydde opp, driver virksomheten med konsesjon fra Kredittilsynet. Det betyr at de i verste fall kan bli fratatt konsesjonen hvis de ikke innretter seg etter loven.

Samtidig er det lite sannsynlig at selskapene lar saken gå så langt, fordi det å miste konsesjonen betyr kroken på døren.

På forsiden nå