- Oljenedturen blir langvarig

Det tar tid før lavere oljepris slår ut på investeringer på norsk sokkel. Nedgangen i oljebransjen vil vare i flere år, tror sjeføkonom.

<p><b>VARIG OLJENEDGANG:</b> Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tror oljenedgangen vil vare i flere år.</p>

VARIG OLJENEDGANG: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tror oljenedgangen vil vare i flere år.

- Gullalderen for norsk økonomi er over.

Det sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

Oljeinvesteringene i Norge er ventet å falle bratt neste år. 

SSB venter et fall på 7 prosent i 2015, mens Norges Banktror på et fall på 10 prosent neste år.

Samtidig venter Norges Bank mange at investeringene vil flate ut i 2016, og deretter stige til svak vekst igjen i 2017. Blant annet som følge av investeringene tilknyttet utbyggingen av gigantprosjektet «Johan Sverdrup».

Bjørn Roger Wilhelmsen tror imidlertid den lave oljeprisen kan bety at nedturen varer lengre enn SSB og Norges Bank tror.

Sjeføkonomen har tidligere regnet på hvor lang tid det tar før en lavere oljepris slår ut i investeringene på norsk sokkel.

Hans fasit: En lavere oljepris slår ikke umiddelbart ut i oljeinvesteringene. Det begynner først å vises etter et par år.

- Jeg tror på en videre nedgang i 2016, sier Wilhelmsen.

- Om oljeprisen holder seg på dette nivået i flere måneder, flere kvartaler, da vil mange investeringsplaner antakelig bli satt på hold. Da kan effekten bli at vi får en videre nedgang også i 2016 og 2017, sier han.

Torsdag var det duket for rentebeslutning i Norges Bank.

Selv om selve rentebeslutningen ble en «non-event», var det knyttet stor spenning til hva sentralbanksjef Øystein Olsen ville si om den siste tids markerte oljeprisfall og betydningen dette vil ha for norsk økonomi om den vedvarer.

Bakteppet er et Olje-Norge som etter alle solemerker (se faktaboks) går en svakere tid i møte.

Det store spørsmålet er hvordan oljeprisfallet vil påvirke investeringene på norsk sokkel. Neste år ventes det altså et betydelig, før man har lagt grunn til at dte vil ta seg noe opp igjen.

Men dette var anslag gitt før oljeprisen begynte sitt fall.

Permanent oljenedgang?

Dermed kan oljeprisen få en stor rolle i utviklingen på norsk sokkel de neste årene. Men er nedgangen permanent?

Mye tyder på det, mener Wilhelmsen.

Sjeføkonomen peker særlig på to ting:

** Skiferproduksjonen i USA har ført til at mye mer olje er ute i markedet.

** Flere energikonsumenter etterspør andre energikilder enn olje.

Han peker videre på Opec som en mulig nøkkel.

Landene i oljekartellet møtes 27. november. Opec-leder Saudi-Arabia har så langt ikke kuttet i produksjonen for å løfte oljeprisen. Det er ikke usannsynlig at Opec-landene enes om å kutte i produksjonen, noe som vil løfte prisen.

Flere av Opec-landene er avhengig av en langt høyere oljepris for å balansere budsjettene sine.

Ringvirkninger

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov mener også at det vil se mørkere ut på norsk sokkel i 2016 og 2017 med en lavere oljepris.

- Alt annet likt tilsier det at investeringene vil falle videre ned etter neste år, sier han til E24.

Det kan få flere konsekvenser for norsk økonomi, mener han.

<p><b>SKEPTISK:</b> Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.</p>

SKEPTISK: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Seniorøkonomen peker på den direkte virkningen av en mer langvarig nedgang i oljeinvesteringene vil bety færre oppdrag til leverandørindustrien.

Men det store spørsmålet er hvordan oljebremsen vil smitte over til andre deler av norsk økonomi:

Allerede har oljeserviceselskapene kuttet betydelig i ansatte som følge av svakere investeringslyst hos oljeselskapene.

Det blir enda verre om de ikke får noe oppsving i 2016 og 2017, mener han.

I tillegg peker han på at leverandørnæringen kjøper varer og tjenester i andre deler av industrien.

- Det sprer seg som ringer i vann, sier Hov.

I tillegg skal man ikke utelukke at Ola og Kari Nordmann påvirkes av det som skjer i oljebransjen, for eksempel ved at man holder litt igjen på forbruket og i stedet setter pengene på sparekontoen.

Hov peker på at konsumenttilliten har «bitt seg fast på et lavt nivå.

- Selv om folk ikke mister jobben, kan man bli mer bekymret, sier Hov. 

Optimistiske anslag

Sjeføkonom Wilhelmsen i Nordkinn tror selv at oljeinvesteringene faller mellom 15 og 20 prosent neste år.

Han mener SSB-anslagene om fall på 7 prosent neste år, og Norges Banks anslag på 10 prosent fall, ikke vil slå inn.

- Det er optimistiske anslag, sier Wilhelmsen.

En lang rekke tallknusere E24 har vært i kontakt med siden investeringsanslaget i september, mener at et fall på mellom 10 og 15 prosent er et forsiktig anslag.

Markedsøkonomene i Nordea og DNB venter for eksempel begge et fall på 15 prosent, og begge husene mener risikoen for ytterligere fall er større enn at det går andre veien.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå