Norge går til sak mot Trumps metalltoll

Norge går til panelsak mot USA i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket. WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd frem via tvisteløsningskonsultasjoner. Derfor har vi, sammen med EU og flere andre, i dag bedt WTO om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tilleggstoll, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding torsdag.

E24+: Slik gikk det sist gang Norge tok USA til WTO

Norge har, i likhet med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia, konsultert med USA i Genève, som et første skritt i en tvistesak. Disse konsultasjonene med USA har ikke ført til en minnelig løsning, opplyses det i meldingen.

Utenriksdepartementet opplyser videre at behandlingen av saken er anslått å vare i litt over ett år. I tillegg vil tvisteløsningspanelets rapport kunne ankes inn for WTOs ankeorgan.

Den amerikanske tilleggstollen på enkelte stål- og aluminiumsprodukter er på henholdsvis 25 og 10 prosent. Tollen ble innført 23. mars.

Da bekreftet UD at Norge foreløpig ikke hadde sluppet metalltollen.

– Prinsipielt viktig

Departementet skriver at tollen rammer norsk eksport til USA, og viser til at internasjonale vilkår for handel med stål og aluminium er viktige for Norge og norsk næringsliv.

Mens Norge eksporterte stål og aluminium for nærmere 36 milliarder kroner i 2017 var verdien av eksporten til USA kun på 90 millioner kroner. Den største delen av stål og aluminiums eksporten går til Europa.

– Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig. En åpen økonomi som Norges er avhengig av at det regelbaserte multilaterale systemet fungerer. Regjeringen står opp for norske næringer som møtes med ulovlige handelsrestriksjoner og forsvarer det regelbaserte handelssystemet, sier utenriksministeren.

Internasjonal handelskonflikt

Den internasjonale handelskonflikten mellom USA og spesielt Kina har stadig blitt mer tilspisset i løpet av året, og de to landene har gjennom flere runder hevet tollmurene på hverandres varer.

Også andre land har fått merke økte tollsatser.

I slutten av mai ble det klart at forhandlinger om fritak fra ekstra toll på stål og aluminium som kommer fra Canada, Mexico og EU til USA, ikke hadde lyktes.

Dermed ble disse landene ilagt den høyere tollen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå