Valgkampsak: Færre drosjer i Oslo

Oslo Arbeiderparti går til valg på å rydde opp i taxibransjen. Kutt i antall løyver er en av løsningene de lanserer


<p><b>LEDIG:</b> Det er 1780 drosjeløyver i Oslo. Flere enn det som er nødvendig for hovedstaden mener mange.<br/></p>

LEDIG: Det er 1780 drosjeløyver i Oslo. Flere enn det som er nødvendig for hovedstaden mener mange.

– Oslo Arbeiderparti ønsker å rydde opp i taxi-bransjen, forteller fraksjonsleder for samferdsel- og miljø Abdullah Alsabeehg.

Han mener dårlig prisinformasjon, høye priser, dødtid hos taxisjåførene og mangel på sanksjonsmuligheter for dem som bryter loven preger drosjemarkedet i Oslo i dag.

En av løsningene kan ifølge politikeren være å kutte antallet drosjer i hovedstaden.

– Må bli færre løyver

Alsabeegh forteller at han har tett dialog med både sjåfører og kunder innenfor taxinæringen. 

 <p>Oslo Arbeiderpartis Fraksjonsleder for samferdsel og miljø Abdullah alsabeehg<br/></p>

Oslo Arbeiderpartis Fraksjonsleder for samferdsel og miljø Abdullah alsabeehg

– Jeg har jevnlig kontakt med drosjesjåfører, som gang på gang melder om de samme utfordringene. Flere sjåfører sier at det må bli færre løyver, og at det må tas grep på området. Arbeiderpartiet og drosjesjåførene har vært opptatt av å ikke oppjustere antall løyver, sier han.

Ap-politikeren forteller at noen sjåfører står 70 prosent av arbeidstiden uten oppdrag, og ønsker mer konkurranse i drosjemarkedet. For å få ned dødtiden for sjåførene vil Arbeiderpartiet redusere antall drosjer i Oslo.

Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund, er enig om at det er for mange drosjer i Oslo.

– For mange drosjer bidrar til for mye dødtid og lav inntjening per arbeidstime. Derfor har vår fylkesavdeling i Oslo foreslått å redusere antall løyver med minst 200, fra dagens 1780, i en nylig høring, sier Hagtun. Han forteller at byrådet om kort tid vil foreta den årlige behovsprøvingen som loven pålegger dem.

I uttalelsen fra Norges Taxiforbund avdeling Oslo skriver de at «Det er en klar sammenheng mellom rammevilkårene og sjåførenes lønnsnivå. En dårlig kapasitetsutnyttelse nødvendiggjør et høyt takstnivå for å sikre sjåførene et anstendig inntektsnivå».
Hagtun legger til at det er viktig at politikerne forstår sammenhengene, og ikke tror at flere aktører gir en mer effektiv konkurranse.

 Bedre prisinformasjon

Ifølge Forbrukerrådet mener åtte av ti nordmenn at det er for dyrt å ta taxi. Samtidig mener mange at det er vanskelig å finne ut hva turen vil koste på forhånd.

Turistorganisasjonen Visit Oslo sa før sommeren til E24 at de fryktet dårlig prisinformasjon ville gi turistene et dårlig inntrykk av hovedstaden.

 <p>Redaktør for bladet TAXI hos Norges Taxiforbund, Atle Hagtun.<br/></p>

Redaktør for bladet TAXI hos Norges Taxiforbund, Atle Hagtun.

Visit Oslo fortalte at de hver sommer mottar klager fra turister, som følge av at taksameterprisen fra Gardermoen til Oslo gjerne ender opp med å bli nesten tre ganger så høy som fastprisen de har lest om på nettsidene.

Alsabeegh mener det må komme på plass et bedre system for å beregne pris for å komme seg fra A til B.

– Det er noe som er feil når turister opplever å betale 1700 kroner fra Gardermoen til Oslo sentrum, en pris som er høyere enn det flybilletten koster.

Han mener det er viktig at bransjen omstiller seg og blir mer moderne.

– Det har ikke blitt brukt teknologi for å endre næringen, og det må Oslo kommune legge til rette for. I dag er det muligheter for å ha prismonitorer, eller app-løsninger som regner ut hvor mye det vil koste for en taxitur, sier han og mener mer brukervennlige teknologiske løsninger må tas i bruk for en bedre prisoversikt.

Redaktør i Norges Taxiforbund, Atle Hagtun er enig i at prisinformasjonen alltid kan forbedres, men sier at alle drosjer er pålagt å ha prisoblat i vinduet og «jamførprisen» i det gule feltet, som viser nivåforskjeller mellom ulike sentraler.

– Taxiforbundet har også en taxikalkulator, der man enkelt kan sjekke prisene på en hvilken som helst taxitur i landet. Både vi og sentralene jobber med å gjøre dette så lett tilgjengelig som mulig, sier han, og legger til at betalingsapper er under utvikling.

Ikke snakk om opprydning

Hagtun mener det er positivt dersom politikerne engasjerer seg mer, og snakker med næringen, ikke bare om den. Han sier næringen ikke trenger en opprydning, men heller reell dialog og handlekraft fra politikerne.

– Politikere har lett for å sette seg på sin høye hest, og snakke om å «rydde opp» i taxibransjen. Etter skattesvindelen i Oslo fra 2000 og 2001, har det vært ryddet opp til gagns, for lenge siden, sier han.

Taxiforbundet har ifølge Hagtun siden 2011 fremmet konkrete forslag for å løse utfordringene.

– Vi har jobbet med å bli kvitt uønskede sjåfører, tilfeller av juks med løyveeksamen og anbudspolitikk som truer drosjenes eksistens utenfor storbyene. Men hverken den forrige eller nåværende regjering har så langt gjort noe med det.

Det er Oslo kommune som har ansvaret for å utgi løyver og godkjenne drosjesentralene.

Ønsker en forsøksordning

 <p>Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel.<br/></p>

Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune forteller at det er staten som sitter på myndighet til å endre regelverket for taxibransjen, og mener mange av spørsmålene Oslo Arbeiderpartiene tar opp må stilles til nasjonale myndigheter.

Byrådssekretær Camilla Strandskog (H) forteller at Oslo kommune har hatt flere samtaler med staten i forbindelse med at de nå skal revidere yrkestransportforskriften.
Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V) er enig i påstanden om at drosjenæringen ikke bidrar til sunn konkurranse og at dette påvirker prisene. 

– Jeg mener vi trenger en mer moderne og innovativ drosjenæring, og ønsker å legge til rette for det. Vi må gå bort fra dagens ordning med personlige løyvehavere og tildele dem direkte til sentralene. Konkurransen i næringen i dag er sentrert rundt sentralenes behov for å knytte til seg løyvehavere, ettersom disse er lovpålagt å betale sentralavgift til sentralene og således er deres hovedinntektskilde, sier Melby og forteller at byrådet har sendt et brev til samferdselsdepartementet om dette. Hun ønsker en prøveordning på dette i Oslo.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå