Rotet med regnskap og regninger

Orklafondet, der Jens P. Heyerdahl sitter i styret, har rotet med både regnskapslevering og pengekrav.

En ubetalt regning på 25.000 kroner som Heyerdahl skulle betalt for flere år siden, står sentralt i virvaret som har preget Orklafondet i lang tid.

Stiftelsen er ment å være et redskap for tillitsmannsapparatet for å fremme bedriftsdemokratiet. Orklas

OSE
ORK
tidligere konsernsjef gjennom 22 år har sittet i Orklafondets styre helt siden etableringen i 1987.

Men Heyerdahl har ikke maktet å avverge at regnskapene for de fem siste årene er levert etter fristen. 2004-regnskapet ble først godkjent i Brønnøysund 10. januar i år, sammen med tall og årsmelding for 2005 og 2006.

Tar selvkritikk

Fondets leder er Nils Solevåg, hovedtillitsvalgt i entreprenørgiganten Veidekke

OSE
VEI
. Han forklarer regnskapsforsinkelsene slik:

- Det har ikke vært noe aktivitet i fondet i disse årene.

- Men dere skal jo likevel levere regnskap ifølge loven?

- Jo, det riktig. Det er jeg som ikke har gjort jobben min, sier Solevåg.

Betalte ikke

Fondets siste prosjekt daterer seg til 2002, da styret vedtok å støtte en FAFO-rapport om entreprenørbransjen med 350.000 kroner. I tillegg forpliktet Veidekke, Skanska og styremedlem Jens P. Heyerdahl personlig seg til å spytte inn 25.000 kroner hver.

Men da rapporten var ferdig og regningen kom på bordet, gjorde verken Skanska eller Heyerdahl opp for seg. I årsberetningen både for 2004 og 2005 heter det at: ”pr. dags dato er det bare Veidekke som har gjort opp for seg”.

Glemte krav

Heyerdahl er blant dem som har skrevet under på årsrapportene. Styreleder Solevåg forteller at han til slutt fikk pengene. Men det var ikke før i fjor.

- De gjorde opp i 2007, så de er inne på konto.

- Hvorfor tok det så lang tid?

-Det var fordi jeg glemte minne dem på det.

-Men du purret jo på Heyerdahl og Skanska i fondets årsmelding både i 2004 og 2005?

- Jo, du kan kanskje si at dette var et spark i siden til dem. Men jeg sendte dem ikke noe krav. Og disse årsregnskapene ble ikke levert før nå i år. Det er jeg som ikke har overholdt fristene. Det har ikke vært noe konflikt mellom oss i styret i det hele tatt rundt betalingen av disse pengene, sier Solevåg.

- Fin sparringspartner

Det har foreløpig ikke lyktes E24 å få Jens P. Heyerdahl til å kommentere den sene innbetalingen.

At Heyerdahl ble sittende som styremedlem i fondet, selv etter at han sluttet som Orkla-sjef i 2001, synes imidlertid Solevåg har vært en fordel.

- Han har vært med helt siden stiftelsen av fondet. Han er dessuten er fin sparringspartner som har meninger om bedriftsdemokratiet.

- Hva skjer med fondet i fremtiden?

- Det blir ikke noen rapporter på noen år nå. Vi må først bygge opp reservene i fondet, sier Solevåg.

Orklafondets eneste aktiva ved inngangen til 2007 var et bankinnskudd på 225.000 kroner.

Flere nyheter fra E24

På forsiden nå