Verdens billige renseplan

Verdens CO2-utslip kan halveres innen 2030. Og det til en billig penge, mener verdens ledende konsulentselskap.

En halvering av verdens CO2-utslipp innen 2030 vil bare koste 0,6 prosent av verdens samlede BNP.

Beregningene kommer ikke fra noen miljøaktivister, men kanskje fra verdens fremste bedriftskonsulenter i det amerikanske selskapet McKinsey.

Se: Dette er miljøverstingene

- Dette bekrefter tallene fra Stern-rapporten og Lavutslippsutvalget. Det er mulig å redusere utslippene av klimagasser drastisk, uten at det koster skjorta, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Flere nyheter på E24.

Varmegrense

Verdens samlede CO2-utslipp i dag er i overkant av 40 milliarder tonn årlig. Dersom ingen land treffer tiltak, vil utslippene øke til 58 milliarder tonn i 2030.

Flere land, blant annet Norge, har vedtatt en målsetning om en maksimal temperaturøkning på 2 grader celsius i løpet av dette århundret. Ifølge McKinsey krever dette minst at CO2-utslippene kuttes med 26 milliarder tonn i året, på verdensbasis. Det tilsvarer nesten halvparten av utslippene dersom det ikke innføres noen tiltak.

Konsulentselskapet har så undersøkt hvilke næringssektorer og hvilke land som disse kuttene kan gjøres i, dersom det skal gjøres billigst mulig.

Alle kuttene i McKinseys pakke kan gjøres for kostnader på 40 euro per tonn, eller lavere. Det tilsvarer omtrent 350 kroner. CO2-avgiften som oljeselskapene på norsk sokkel betaler er litt under 300 kroner.

Se bildeserien med kildene til verdens utslipp her.

Biler og bygninger

De billigste sektorene å redusere utslippene i er bedre isolering av bygninger, og mer energieffektive biler. Tiltak i disse sektorene vil være selvfinansierende, mener McKinsey. Grunnen er at slike tiltak vil spare energibruk.

Konsulentene mener at en nesten fjerdedel av kuttene, tilsvarende 6 milliarder tonn er gratis.

Les også: Bilistene får svi

Se hvilke biler som er verstingene i USA: Miljøverstingene på veien

Landbruk

Også mange utslipp i landbrukssektoren kan gjøre relativt billig.

McKinsey beregner at skogplanting og mindre avskoging i tropene kan redusere utslippene med 6,7 milliarder tonn CO2. Dette innebærer særlig å redusere huggingen i Sør-Amerika.

I tillegg kan utslippene fra landbruk og avfall reduseres med 1,5 milliarder tonn, til en kostnad under 40 euro per tonn.

Kraft

Kraftsektoren er en avgjørende bidragsyter til verdens CO2-utslipp, med utslipp på om lag 10 milliarder tonn årlig. Ifølge fremskrivninger fra verdens energibyrå vil utslippene stige til 17 milliarder tonn i 2030 uten tiltak.

McKinsey mener det er mulig å redusere dette med 5,9 milliarder tonn ved ulike tiltak. Dette inkluderer kjernekraft, rensing av gass- og kullkraftverk, mer fornybar energi basert på sol og vind, og bedre effektivitet i dagens kraftverk.

Også prosessindustrien, som stål- og sementindustrien, kan kutte sine utslipp med 6 milliarder tonn årlig ved bedre prosesser og rensing av dagens utslipp.

Til sammen gir dette utslippskutt på over 26 milliarder tonn CO2 årlig.

Kostnadene for disse kuttene blir til sammen 500 milliarder euro, mener konsulentene. Det tilsvarer 0,6 prosent av bruttonasjonalproduktet, eller bruttoverdensproduktet, i 2030.

- At kostnadene er så lave betyr at noen land kan gå foran. Det er ikke nødvendig å vente med internasjonale avtaler før rike land som Norge iverksetter store utslippskutt, sier Haltbrekken.

U-land

Ifølge beregningene fra McKinsey vil litt over halvparten av kuttene skje i dagens u-land.

Det skyldes blant annet at disse landene antagelig vil oppleve sterkere økonomisk vekst. Det er relativt billigere å bygge nye, rene fabrikker enn å installere renseanlegg på eksisterende industri.

Endelig har ulandene mye mer av de store skogene, som har et stort kuttpotensial til en billig penge.

- Selv om vi må støtte utslippsreduksjoner i u-land, må også vi i de industrialiserte land kutte utslippene mye. Det er tross alt her mesteparten av utslippene skjer, sier Haltbrekken.

Se hvem som slipper ut mest: Dette er miljøverstingene

Les også: Miljøvennlig og -uvennlig teknologi

På forsiden nå